Tekorten in het sociale domein een voortdurende zorg

Donderdag sprak de raad in de zogenaamde consulterende vergadering over het aanpassen van de verordening Maatschappelijke Ondersteuning. Aanpassingen omdat Den Haag de regels heeft veranderd. Technische veranderingen die toch nog de nodige discussie teweeg bracht, omdat de raadsleden vooral zijpaden bewandelden.

Henk Santing (PLOP) stelde vast dat aan het voorstel geen adviezen van de Participatieraad en de Raad voor Cliëntenparticipatie waren toegevoegd. Hij vond dit een kwalijke zaak en was van mening dat pas het advies van de beide raden de gemeenteraad aanbod zou moeten komen. Wethouder Harmke Vlieg gaf toe dat dit niet goed was verlopen. De regel is dat de adviezen van deze raden eerst naar het college gaan en dan aan de raad worden aangeboden. Dat kost tijd. Voortaan gaan de adviezen direct naar de raad en volgt het commentaar van het college later. Ook maakte Santing zich zorgen over de cliënten met een inkomen net boven 120% van het minimum loon. Voor deze groep zouden de levenskosten juist extra stijgen. Hij wilde weten waarom voor deze groep geen extra voorziening in het leven was geroepen.

Frans van Kemenade (VVD) wilde juist de vergoeding aan mensen net boven de 120% schrappen. Dit geld kwam niet terecht bij de mensen die het nodig hadden, maar bij de organisatie die zorg verleenden. Ook de werknemers gingen er niet meer door verdienen. “Afschaffen scheelt ongeveer € 700.000. Geld dat in andere sectoren binnen de sociale sector hard nodig is.” Ook riep hij het college op nu eindelijk te komen met, de door de VVD zeer gewenste, analyse. “Waar geven we het geld aan uit en welke doelen bereiken we daar mee. Of financieren we via allerlei rare constructies de betreffende organisaties.”

Jannie Drenthe (SP) was bang dat door de maatregelen de werkgelegenheid zou wegvloeien. Het inhuren van iemand die zwart werkte was volgens haar erg aantrekkelijk. Hetty Heeling (50+) vond dat er teveel zorgaanbieders waren. Bij minder aanbieders zou er efficiënter gewerkt kunnen worden. Wethouder Vlieg vond dat het aantal zorgaanbieders nog al meeviel. Meer zorgaanbieders betekent ook meer keuze vrijheid voor de cliënten.”

Wethouder Harmke Vlieg betoogde dat er op alle fronten hard gewerkt werd aan een analyse. Drenthe-breed, maar Assen is ook één van 15 gemeenten die door het ministerie wordt onderzocht. De eerste indruk is, dat er meer vraag is naar zorg en dat er vraag is naar zwaardere zorg. “Op 28 februari worden de eerste resultaten met de raad besproken.” De definitieve analyse komt als de jaarstukken van 2018 gereed zijn.

Zowel van een extra fonds voorde 120%-plus inkomens als het afschaffen van die regeling is geen sprake. Afschaffen zou betekenen dat aan de betreffende groep maatwerk moet worden aangeboden en dat is altijd duurder.  

Over deze aanpassing van de verordening is het laatste woord nog niet gesproken. Volgende week zal er in de raadsvergadering ongetwijfeld weer de nodige aandacht aan besteed worden.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.