Subsidieregeling Individuele Muzikale Vorming geflopt

De subsidieregeling Individuele Muzikale Vorming (IMV) is september 2018 in het leven groepen. Het doel was afzonderlijke leerlingen te subsidiëren en daarmee werkgelegenheid voor muziekdocenten te creëren. Een evaluatie heeft aangetoond dat dat doel niet is bereikt. De IMV regeling wordt niet voortgezet.

Pilot     Voor de eenmalige pilot IMV had het college in de tijd € 20.000 beschikbaar gesteld. De bijdrage op grond van deze subsidieregeling was € 200 per muziekleerling. Er waren 113 aanvragen ingediend en 100 aanvragen toegekend, omdat daarmee het plafond van de regeling was bereikt.

Te hoge financiële drempels     In het verleden waren de muziekdocenten in dienst van het ICO. De financiële tijden zijn veranderd en de docenten zijn (noodgedwongen) ZZP-er geworden. Om een fatsoenlijke boterham te verdienen moeten de docenten hogere uurtarieven in rekening brengen. Gevolg, voor individuele lessen wordt de drempel steeds hoger. Wat weer een negatieve invloed heeft op de ontwikkeling van talenten. Subsidiëren van het ICO of de afzonderlijke ZZP-ers is niet toegestaan door fiscale- en anti-staatssteunregels. Daarom is gekozen voor een pilot om individuele muzieklessen te subsidiëren.

Evaluatie IVM     Met podium Zuidhaege is het gebruik en effect van de regeling geëvalueerd. De evaluatie heeft duidelijk gemaakt er geen sprake is van een extra aanwas van leerlingen. De bijdragen werden enthousiast ontvangen door leerlingen die zonder deze subsidie ook muzieklessen zouden hebben. Van laagdrempelige toegang en extra stimulans was dus geen sprake. Hiermee wordt de hoofddoelstelling van de regeling namelijk het ondersteunen van de muziekdocenten dus niet gehaald.

De IMV subsidie is niet bij de minimum inkomens terecht gekomen. De regeling was namelijk niet speciaal voor deze doelgroep, maar voor alle Assenaren. Bovendien bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur is reeds een voorziening waar ouders met lagere inkomens een beroep kunnen doen voor deelname aan muzieklessen.

Geen effect     Het college schrijft, dat “de pilot heeft aangetoond dat de regeling IVM voor het bevorderen van de toename van individuele muzieklessen met de bredere doelstelling van zowel talentontwikkeling als ondersteunen van de muziekdocenten naar het ZZP-schap niet het beoogde effect heeft gehad. Dus kan deze regeling worden gestopt.”

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.