Spreekuur Ombudscommissie in verband met te weinig vertrouwen in klachtencommissies

De adviesraden met betrekking tot het sociale domein willen dat het college de werkzaamheden van de gemeentelijke ombudscommissie uitbreidt. Er zou twee maal in de maand een spreekuur gehouden moeten worden. Tenminste gedurende één jaar, met de mogelijkheid tot verlenging.

De adviesraden zijn van mening dat inwoners een (hoge) drempel ervaren wanneer ze een klacht hebben over de effecten van beleid, de bejegening van overheid en zorgaanbieders of de kwaliteit van zorg. Ook geven ze aan dat het complex is om te weten welke route een inwoner moet bewandelen om zijn onvrede te uiten. Er is onvoldoende vertrouwen in de huidige interne klachtenprocedures bij de gemeente en bij zorgaanbieders. Het spreekuur van de ombudscommissie kan inventariseren waar het mis gaat in de bejegening en begeleiding van de cliënten. Door de spreekuren kan het vertrouwen in het sociale beleid van de gemeente verbeterd worden.

Adviesraden                                                                                               Vanaf 1 januari 2015 hebben inwoners van Assen te maken met grote veranderingen in het Sociale Domein. Assen kent twee advies raden. De Participatieraad Assen is een onafhankelijk adviesorgaan voor het Sociale Domein van zorg, welzijn, werk en inkomen. De Participatieraad streeft er naar dat alle inwoners van Assen ongeacht hun positie en/of beperking kunnen deelnemen aan de samenleving.

RCPA                      Part.Raad

Daarnaast is er de Raad voor Cliënten Participatie die gevraagd en ongevraagd advies geeft met betrekking tot Jeugd – Wajong, GGZ, zelfstandig (begeleid) wonen, AWBZ, BJZ, lichamelijk gehandicapten, zwerfjongeren, hangjongeren, schooljeugd. En over Volwassenen, die zorg nodig hebben (WMO), mensen met een minimuminkomen of uitkering, 65-plussers met alleen AOW en eventueel een klein pensioen, gehandicapten, mensen in de dagopvang, mensen die begeleiding nodig hebben bij hun werk.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.