Sensorcluster, Wethouder Hoogeveen fel aangevallen

In 2006 werd de sensortechnologie met veel tromgeroffel Assen binnen gehaald. De ambitie was groots en de perspectieven wat betreft werkgelegenheid en kennistechnologie waren wijds. Anno 2017 is daar niets meer van over. Het sensorcluster is op sterven na dood en de fel aangevallen wethouder Maurice Hoogeveen had heel wat uit te leggen.

Geen samenwerking          De teneur van de raadsvergadering was, dat “de werkgelegenheid, de spraakmakende innovatie en de impulsen voor het Middelbaar- en Hoger onderwijs zijn niet waar gemaakt.” Alle deelnemers in het clusterproject, de gemeente, het bedrijfsleven, het onderwijs en ook de gemeenteraad hebben steken laten vallen. Op 26 januari was er een voorlichtingsbijeenkomst over het sensorcluster. Op die avond werd duidelijk, aldus een aantal fracties, hoe beroerd de samenwerking binnen het cluster was. “Want een aantal deelnemers aan het project spraken elkaar op die avond voor het eerst!”

sensornetwerk     Sensor netwerk          Het enige dat resulteert, zijn een tweetal failliete stichtingen en een sensor netwerk in de stad. De meeste fracties waren van mening dat dat netwerk voor Assen behouden moet worden. Het verkeer, de zorg en het onderwijs zouden van dit netwerk kunnen profiteren. Of dit netwerk voor Assen behouden blijft of dat een andere partij er na het faillissement zeggenschap over krijgt is nog niet duidelijk.

Kritiek op wethouder Hoogeveen          Zowel coalitie als oppositie trokken fel van leer tegen wethouder Maurice Hoogeveen. Begin 2016 bracht bureau Berenschot een rapport uit. Dit rapport werd niet aan de raad aangeboden. Bij navraag door raadsleden bleek het niet beschikbaar voor de raad, maar in de Voorjaarsnota werd er wel naar dat rapport verwezen.

Martin Sagel (PvdA) stelde vast dat met betrekking tot het Berenschot rapport de ambtenaren wel en de raadsleden niet op de hoogte waren. Bob Bergsma (D66) onderschreef de mening in de evaluatie dat wethouder Hoogeveen teveel petten op had in dit dossier, “verbinder, ambassadeur, toezichthouder.” Bovendien is de raad te globaal ingelicht, er werd te weinig regie gevoerd, er was weinig samenwerking en onduidelijkheid over de maatschappelijke meerwaarde. Bert Wienen (ChrU) was van mening dat de verschillende rollen van de wethouder geen rol speelden. “De wethouder is bestuurder en heeft de verantwoordelijkheid voor het gehele dossier.” Maar er werd niet gestuurd op dit dossier, het ontbrak aan leiderschap en de wethouder opereerde solistisch en er werden voortdurend mistgordijnen opgetrokken.

SensorCity          Jan Broekema (SP) was van mening dat de “raad nooit is geïnformeerd over wat er echt speelde.” Volgens Broekema was er sprake van een zwak bestuur dat zich niet heeft gehouden aan afspraken. Kees Boonzaaijer (PLOP) betoogde dat Assen te weinig kennis in huis had om een hoogwaardig project als het sensorcluster te kunnen begeleiden. “De wethouder heeft steken laten vallen en te weinig regie gevoerd.” Eddy de Korte (CDA) sloot zich hierbij aan. “De wethouder heeft zich afstandelijk opgesteld en geen regie kunnen of willen nemen.” Bovendien heeft hij de raad nooit geïnformeerd over de ernst van de situatie. Wij hebben te maken met “een solistisch opererende wethouder.” De Korte had indruk dat het college de raad zag als opponent en dat er sprake was van “minachting van de raad.” Martin Rasker (VVD) was van mening dat de wethouder informatie heeft verstrekt die de raad op het verkeerde been heeft gezet. Laura Punt (GrL) trok de conclusie, dat in de loop der jaren “de ambitie alleen maar grote werd, evenals de gaten in de begroting.” Punt was enige die nog iets positiefs zag in het debacle, omdat “het een opleiding naar Assen heeft gehaald, er is een Sensor netwerk in de stad en er zijn ideeën ontwikkeld, die mogelijk niet allemaal commercieel haalbaar zijn, maar wel iets in gang hebben gezet.”

Na alle opmerkingen en kritiek werd de vergadering geschorst zodat wethouder Hoogeveen zich kon voorbereiden op zijn reactie. [zie, SENSORCLUSRER, WETHOUDER HOOGEVEEN DIEP DOOR HET STOF]

Leave a comment

Your email address will not be published.

*UA-78147984-1