Sensorcluster, Motie van afkeuring handelwijze wethouder Hoogeveen

De raad had haar, over het algemeen, felle kritiek geleverd. Wethouder Maurice Hoogeveen had zich als een leeuw verdedigd en belooft in de toekomst bij andere dossiers anders te zullen handelen.

Hij zegde toe over de dossiers die de komende tijd in behandeling zullen worden genomen, zoals de binnenstadvisie en de visie economisch beleid, met de raad procesafspraken te willen maken.

motieAfkeur          Maar de oppositiepartijen CDA, VVD, SP en Groenlinks wilden een duidelijk signaal afgeven en dienden een Motie van Afkeuring in. Zij hadden het debat over de evaluatie van het Sensorcluster gehoord en de partijen hadden kennis genomen van de beraadslagingen, van de antwoorden van wethouder Hoogeveen en van het proces voorafgaande aan deze vergadering.

Dit alles was voor CDA, VVD, SP en GroenLinks reden uit te spreken dat zij “het gedrag, de uitleg en het handelen van de wethouder afkeurden.”

De coalitiepartijen PvdA, PLOP, ChrU gaven de wethouder het voordeel van de twijfel. CDA, VVD, SP en Groenlinks, de indienende partijen, stemden voor en daarmee werd deze motie verworpen en werd wethouder Maurice Hoogeveen gered.

Ondanks het verwerpen van de motie heeft wethouder Maurice Hoogeveen toch een stevige deuk op gelopen. Voorzitter burgemeester Marco Out sloot om 02.00 uur de vergadering.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


UA-78147984-1