Raadsleden worstelen met Gemeenschappelijke Regelingen

Een aantal gemeentelijke taken worden met meerdere gemeenten gezamenlijk uitgevoerd. Zo’n samenwerkingsverband heet een Gemeenschappelijke Regeling [verder te noemen GR]. Verschillende beleidsterreinen kennen een eigen GR. Een GR maakt een jaarverslag en een begroting. De jaarverslagen 2018 en de begrotingen 2010 stonden donderdagavond op de agenda.

Het probleem bij een GR is dat er beleid wordt gemaakt voor meerdere gemeenten. En het is de vraag of dat beleid precies past wat er in Assen nodig is. De GGD gaat over de gezondheid in Drentse gemeenten, maar de gezondheidsproblemen in Assen zijn anders dan in Emmen, Z.O. Drenthe. En brandbestrijding in een grote stad met veel industrie vraagt een andere aanpak dan die van een dorp naast een heideveld. Een GR blijft een worsteling voor een raadslid. De raadsleden hadden over slechts een enkele GR wat gezegd. Hier onder in vogelvlucht wat ter sprake kwam.

De Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD)
verzorgt voor de Drentse gemeenten het milieubeleid. De RUD geeft vergunningen af
en is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving. De RUD is in 2014 op
last van Den Haag opgericht, maar worstelt nog steeds met problemen. Want bij
de oprichting is ook een bezuiniging opgelegd. Immers samenwerken is efficiënter.
De RUD wil de financiële problemen oplossen door de reserves in te zetten. Het
college is van mening dat de reserves daarvoor niet ingezet moeten worden. De
tekorten komen dan ten laste van de deelnemende gemeenten. Na enige discussie
besluit de gemeenteraad dat de RUD de tekorten kan aanvullen uit de reserves.
De raad is zich bewust dat daarmee de problemen niet zijn opgelost en dat de
tekorten bij de RUD volgend jaar weer aan de orde zullen komen.

De Veiligheidsregio Drenthe (VRD) is de samenwerkende brandweer in de provincie. Een samenwerkingsverband waar de raadsleden geen commentaar op hadden.

De Regionaal Historisch Centrum (RHC, archief) is het samenwerkingsverband tussen het rijksarchief en de gemeente Assen. Ook het archief van Assen is daar onder gebracht. Op deze samenwerking hadden de raadsleden niets aan te merken.

Het Recreatieschap Drenthe is een samenwerkingsverband tussen de Drentse gemeenten om alle zaken met betrekking tot het toerisme te regelen.

De GR Publiek Vervoer is een samenwerkingsverband tussen Groningse en Drentse gemeenten om het WMO vervoer en het schoolvervoer uit te voeren. Deze GR zet een offerte uit en daar kunnen vervoerders op inschrijven. Momenteel heeft Connexxion dat vervoer in handen. Onder het agenda punt, vragenrecht raadsleden en inwoners waren er al vragen gesteld over de klachten van dit vervoer. Dit leidt er toe dat de gemeenteraad een amendement aanneemt, waarin het college wordt opgeroepen er binnen de GR Publiek Vervoer op aan te dringen “een verbeterplan op te stellen en de raad elk kwartaal te informeren over de resultaten van de uitvoering.” Wethouder Harmke Vliegzegde toe dit amendement te zullen inbrengen bij het bestuur van GR.

De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD)bewaakt de gezondheid van de Drenthe en geeft gemeente advies hoe te handelen bij uitbraken van ziekten. Ook de werkwijze van deze GR gaf de raadsleden geen aanleiding tot opmerkingen.

De Gemeentelijke Kredietbank (GKB is een samenwerking tussen Assen, Hoogeveen en Meppel om mensen met schulden te ondersteunen en weer op de goede weg te helpen. Ook deze GR gaf de raad geen aanleiding tot op- of aanmerkingen.

Werkplein Drentse Aa (WPDA) is de GR die het sociale beleid uitvoert. Het is de samenvoeging van de sociale diensten van Assen, Aa en Hunze en Tynaarlo. Ook op deze GR hadden de raadsleden geen kritiek.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.