Nieuwe binnenstadsorganisatie brengt Vaart in Assen

De nieuwe binnenstadsorganisatie Vaart in Assen is opgericht door vijf belangenorganisaties in de binnenstad en heeft direct ook een akkoord met de gemeente gesloten, als basis voor de gezamenlijke aanpak van de Binnenstadsvisie.

Vijf organisaties     Vaart in Assen is een stichting en uitvoeringsorganisatie van MKB Assen, Koninklijke Horeca, Cultureel Hart, Gilde Bart en de Vereniging van Vastgoedeigenaren. Deze vijf organisaties werken binnen Vaart in Assen onder de noemer ‘samen voor de binnenstad’ actief samen aan een krachtige en aantrekkelijke binnenstad. Door die samenwerking worden inzicht en kennis van de Asser ondernemers gebundeld en ingebracht ter invulling en versterking van de plannen en projecten uit de binnenstadsvisie en de gemeentelijke investeringsagenda.

Naam     De naam Vaart in Assen is verbonden aan de identiteit van Assen, De Vaart als levensader, entree en aanvoerroute voor handelswaar. En tegelijkertijd is dat wat de Binnenstadsvisie beoogt: weer vaart brengen in de dynamiek van de binnenstad en bezoekers ernaartoe halen. De oprichting van de stichting werd vandaag officieel bekrachtigd in de zaal van het Drents Museum waar nu schilderijen van De Vaart worden tentoongesteld.

Binnenstadsakkoord     In het ondertekende binnenstadsakkoord spreken Vaart in Assen en de gemeente Assen af samen te werken om de binnenstad een impuls te geven. Die samenwerking houdt in dat plannen van ondernemers en gemeente op elkaar worden afgestemd en in nauwe samenhang uitgevoerd worden. Zo wordt het maximale bereikt voor de binnenstad. Op 13 maart presenteert Vaart in Assen een uitvoeringsplan tijdens een bijeenkomst voor alle ondernemers van de binnenstad en overige betrokkenen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*