Na acht jaar financiële afronding Wielercentrum Stadsbroek

In mei 2011 maakt de raad 2,7 miljoen euro vrij voor de bouw van het Wielercentrum Stadsbroek. Door tegenvallers en ‘juridisch gedoe’ is het budget met € 275.000 overschreden. De raad werd gevraagd dit bedrag beschikbaar te stellen.

De raad ging hier morrend mee akkoord. En ieder fractie had een eigen insteek om te mopperen. Dries Zwikker (50+) noemde een reeks projecten op die allemaal duurder waren uitgevallen dan begroot, zoals Triade garage, Veemarktterrein en wijkcentrum Marsdijk. Hij riep het college op scherper toe te zien op dergelijke begrotingen. Kees Boonzaaijer (PLOP) was van mening dat de overschrijdingen van het budget te maken hadden met de uitvoering. “En de gemeente is niet verantwoordelijk voor de uitvoering.” Ook verbaasde zijn fractie zich er over dat “juridische kosten in verband met mediation door de gemeente moeten worden betaald. Het ging immers om geschil tussen (onder)aannemers.”

Sjoerd Bakker (GrL) stelde vast dat binnen de gemeente blijkbaar geen controle was op meerkosten. “Maar de kosten zijn al gemaakt, dus wat kunnen we als raad nog?” Het levert volgens hem wel een “rare nasmaak op voor volgende projecten.” Het bijzondere is dat Assen het blijkbaar wel kan. Want de FlorijnAs is keurig binnen het budget afgerond.” Remi Moes (D66) vond dat het “zuur was dat het zoveel meer koste, maar dat het resultaat goed was voor de sportende jeugd.”

Ook Bas Ananias (SP) stelde vast dat veel projecten, in de gemeente duurder uitvallen dan begroot. “Het gaat om forse overschrijdingen.” Aan sport wordt veel uitgegeven, maar op de sociale voorzieningen wordt stevig bezuinigd. “Waarom zijn er geen sponsoren gezocht of commerciële partijen? Vroeg de SP-er zich af. Ook hij vond het raar dat Assen voor de kosten van mediation moest opdraaien. Luc Rengers (PvdA) echter was van mening dat “investeren in de sport juist de beste bezuiniging op de zorg is.” 

Wethouder Mirjam Pauwels zei blij te zijn dat de zaak na zoveel jaar afgerond kon worden. “De raad is voortdurend op de hoogte gehouden van de negatieve financiële ontwikkelingen.” Mediation is over het algemeen geen taak van de gemeente. Maar als dat niet had plaats gevonden, was er een rechtszaak gekomen. Dat is duurder en duurt langer. Per saldo is deze aanpak goedkoper. Niet alle meerkosten zaten in het project, dat verklaart een deel van de budgetoverschrijding. “Het resultaat is een mooie voorziening voor Assen waar er maar vier van in Nederland zijn!

Bij de stemming bleken 3 van de 4 leden van de PLOP fractie tegen te stemmen, evenals de SP fractie. Het voorstel werd dus aangenomen

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.