Moties en amendementen visitekaartjes van de fracties

De raad aan het Woord

Grote debatten zoals de voorjaarsnota en de begroting zijn voor fracties de gelegenheid moties en amendementen in te dienen. Het doel is, het beleid in een door de fractie gewenste richting bij te sturen. En in de motie of het amendement toont de fractie haar politieke gezicht, zelfs als ze worden verworpen. Ook bij het bespreken van de Voorjaarsnota passeerden weer een aantal moties en amendement de revue.

Aangenomen Moties en Amendementen

Motie:   Gasloos en energie neutraal bouwen Kloosterveen (GrL, D66, VVD)     “Bij de ontwikkeling van de volgende fase van de wijk Kloosterveen als uitgangspunt te hanteren, gasloos, circulair en energieneutraal bouwen.”

Voor: GrL, D66, SP, OpAss, PvdA;     Tegen: ChrU, CDA, PLOP

 Amendement:   Zonneleningen 2017 (VVD, OpAss, GrL, SP)     Een aanvullend e krediet van € 1.000.000 beschikbaar stellen voor het verstrekken van zonneleningen aan particulieren; de lasten dekken uit de Algemene Reserve.”

Voor:   VVD, OpAss, GrL, SP CDA, ChrU, PLOP;   Tegen:  PvdA, D66

Verworpen Moties en Amendementen

Motie:   Huishoudelijke Hulp (SP)     “Huishoudelijke hulp weer als maatwerkvoorziening binnen de WMO in voeren.”

Alleen SP, OpAssen, PvdA en GroenLinks waren voor.

Motie:   Reserve Sociaal Domein (SP)     “De in 2016 overgebleven middelen in zijn geheel toe te voegen aan de reserve Sociaal Deelfonds. Deze reserve aanwenden voor investeringen binnen het gehele Sociaal Domein.”

Alleen SP stemde voor.

Motie:   Overschotten Sociaal Domein (PvdA, GroenLinks, OpAssen, CDA)     “De overschotten van het Sociaal Domein herkenbaar weergeven (oormerken) in de jaarrekening en begroting.”

Voor: PvdA, GrL, CDA, OpAss, CDA, en SP;   Tegen: ChrU, VVD, D66, PLOP.

Motie:   Stimulering duurzaam bouwen (GrLinks)     “Om de ontwikkeling en aankoop van duurzame nieuwbouwwoningen te stimuleren, een stimuleringsregeling voor duurzame nieuwbouwwoningen opstellen.”

Voor:   GroenLinks en SP

Amendement:   Startersleningen (VVD, OpAssen, GroenLinks, SP)     “Een aanvullend krediet van €¼ 1.000.000 beschikbaar stellen voor het verstrekken van startersleningen; de lasten dekken uit de Algemene Reserve.”

Voor: VVD, OpAss, GrL, SP;   Tegen:  CDA, D66, PvdA, ChrU PLOP

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


UA-78147984-1