Mobiliteit, de fiets komt de komende jaren meer centraal te staan

Mobiliteit is meer dat het verplaatsen van A naar B vindt het college. Het college wil Mobiliteit inzetten als middel om ontwikkelingen op thema’s als Economie, Demografie, Duurzaamheid en Gezondheid te faciliteren. De maatschappelijke functie van Mobiliteit staat centraal.

De raad besprak donderdagavond de startnotitie Mobiliteit. Op basis van de startnotitie wordt in overleg met de Assenaren en hun organisaties de Visie Mobiliteit opgesteld, die voorjaar 2017 door de raad wordt vastgesteld. De raadsleden stemden in met de startnotitie. Maar natuurlijk gaven zij het college nog wel wat aanwijzingen mee.

Wilfried de Jong (D66) riep het college op niet alleen de ouderen in het overleg te betrekken, maar ook de jongeren. En hij wilde meer aandacht voor Assen als Sensor City. Een uitspraak waar Geert-Jan van Halen (PvdA) zich bij aansloot. Hij vond ook dat er in de startnotitie te weinig aandacht was voor het stallen van fietsen. En hij stelde voor om de pakketdiensten anders te organiseren, zodat er minder bestelwagens in de binnenstad zouden rijden. Volgens hem moet het college ook gaan overleggen met de regio, Assen is geen eiland. Janna Booij (PLOP) vroeg aandacht voor parkeren in de binnenstad. Hans Marskamp (GrL) stelde vast dat ondanks het vele dat in de startnotitie werd geschreven, “het fietsgebruik het verbindende element is voor alle thema’s.” Hij riep het college op om van Assen de ultieme fietsstad te maken. Hij wilde ook meer aandacht voor duurzame distributie systemen. En de snelheid op de A28 zou terug moeten naar 100 km/u.

Martin Rasker (VVD) vond de startnotitie niet ambitieus genoeg. Gezien de ontwikkelingen op het gebied van zelfrijdende auto’s en initiatieven als Uber is de notitie op korte termijn achterhaald. “Het is te behoudend en te weinig ambitieus!” Egbert Prent (OpAss) stelde voor een App te lanceren waarin de oplaadpunten voor elektrische fietsen, scootmobielen en elektrische auto’s zich bevinden in de stad.

mobiliteit       Wethouder Harmke Vlieg zei dat er zowel aandacht voor de jongeren zal zijn als voor de ouderen. Het Asser Jeugdpanel staat al te trappelen om mee te doen. In het kader van Sensor City is Assen een zogenaamd Living Lab. Met de TT is gebleken dat dergelijke systemen werken. De resultaten daarvan zullen ook on gebracht worden in de Visie Mobiliteit.

De fiets inderdaad de rode draad in de mobiliteit. Het aanpassen van de fiets-infrastructuur heeft dan ook hoge prioriteit. “De fiets zal de komende tijd meer centraal komen te staan.” Het vermelden van de oplaadpunten in App, vond de wethouder een prima voorstel. Het kort parkeren heeft de aandacht, omdat inderdaad blijkt dat veel mensen het prettig vinden even voor een winkel te kunnen parkeren. De wethouder zei dat er ook met de regio en de omliggende gemeenten zal worden overlegd.

Het pakketvervoer maakt, door de internet aankopen, belangrijke ontwikkelingen door. Niet alleen in de binnenstad maar ook in de wijken. Wellicht dat elektrisch vervoer hier de oplossing is. Maar de Visie Mobiliteit zal daar zeker aandacht aan besteden.

De wethouder zei dat de veel van de ontwikkelingen die de VVD schetste nog niet praktisch bruikbaar zijn. Wij willen komen tot bruikbare plannen. En als de werkelijkheid zich anders ontwikkelt dan de Visie Mobiliteit zullen we de Visie bijstellen.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.