Kosten Sociaal Domein terug dringen door scherp inkopen

De gemeenten, dus ook de gemeente Assen, komen veel geld tekort als het gaat om het Sociaal Domein. Vooral de Jeugdwet vraagt meer geld dan er uit Den Haag wordt ontvangen. Zo scherp mogelijk inkopen is een eerste stap om kosten te besparen.

Scherp inkopen     De gemeenten Aa en Hunze, Assen, Midden Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo kopen gezamenlijk de diensten in om de opgaven in het Sociaal Domein uit te voeren. Afgelopen donderdag moest de gemeenteraad de kaders vaststellen voor het inkoopproces.

Kaders     Enkele kaders zoals genoemd in het raadsvoorstel. Het perspectief van de inwoners staat centraal; We bieden maatwerk en voorkomen onnodig dure zorg; Kwaliteit van zorg wordt aan de voorkant van de inkoop getoetst.

Allemaal algemeenheden. De raadsleden gingen liever op de details in, waardoor en een weinig inspirerend en taai debat ontstond met veel vragen aan het college.

Frans van Kemenade (VVD) sprak van een zware opgave voor de gemeente. Lian Heijs (ChrU) vroeg aandacht voor kinderen die in armoede opgroeien. Dus stelde zij voor het begrip schuld in de kaders op te nemen. Wethouder Harmke Vlieg onderschreef deze opvatting, maar zei wel dat bij ieder gezin werd gekeken wat de beste aanpak is. Dat hoeft niet altijd de schulden problematiek te zijn.

Remi Moes (D66) waarschuwde voor de nieuw eisen die gesteld worden ten aanzien van het ‘veiligheidshuis.’ Dat betekent in de toekomst nog meer of nieuwe tekorten. Wethouder Vlieg was het eens met deze opmerking. En stelde vast dat evenals de Jeugdwet ook het Veiligheidshuis tegen de grenzen aanliep van wat financieel mogelijk is.

Jannie Drenthe (SP) was van mening dat er in de kaders te weinig aandacht was voor de mantelzorgers. Wethouder Vlieg beaamde dat, maar zei dat mantelzorg niet wordt ingekocht. Dat wordt gratis door het netwerk van de cliënt geleverd. Het valt dus buiten dit voorstel.

Summer Koster (GrL) vroeg zich af “wat gaan deze kaders oplossen?” Deze kaders zijn vastgesteld in overleg met het veld en de belanghebbenden, betoogde wethouder Vlieg. Iedereen committeert zich er aan. Dat is de kracht van dit voorstel, het wordt door de 5 gemeenten gedragen. Cindy Vorselman (PvdA) pleitte voor het invoeren van de “omgekeerde toets.” Dat wil zeggen eerst kijken wat nodig is en dan pas kijken naar de wettelijke regelingen. Wethouder Vlieg beaamde dat de omgekeerde toets in ieder geval ontschotting tot gevolg heeft. Henk Santing (PLOP) benadrukte dat de administratie te veel tijd en geld opslokte. “Minder bureaucratie geeft financiële ruimte voor echte zorg,” was zijn mening. Anna Hendrikse (CDA) riep de fracties die in Den Haag vertegenwoordigd zijn op “te lobbyen voor meer gels voor de jeugdzorg.” Bij deze uitspraak sloot wethouder Harmke Vlieg zich van harte aan. Ook zij riep op tot het versterken van de lobby in Den Haag.

En nu maar afwachten of de raadsleden volgende week als er besluiten moeten worden genomen nog weer het nodige over dit voorstel ter tafel zullen brengen.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.