Koopmansplein september 2019 op de schop

Maandagmiddag presenteerden Vaart in Assen (ViA) en de gemeente de ideeën voor de aanpak van het Koopmansplein. Voor het Koopmansplein werden ruim 550 plannen ingediend. Plannen die verwerkt moet worden in een definitief plan. Wethouder Roald Leemrijse zei dat er naar wordt gestreefd om in september 2019 met de reconstructie te beginnen.

Plein om elkaar te ontmoeten     Wethouder Leemrijse stelde vast dat Assenaren veel belangstelling hebben voor het Koopmansplein gezien het grote aantal inzendingen. Henk van Hooft (voorz. ViA) zei dat het Koopmansplein het hart van de Stad moet worden. Het is nu een plein met gescheiden functies, zoals lopen, fietsen en horeca. Die scheidingen moeten worden opgeheven. De toegang naar het plein moet verbeteren. “Het moet een plein worden om elkaar te ontmoeten.”  

Gedeputeerde Cees Bijl overhandigde wethouder Leemrijse een cheque van 3 miljoen euro uit het provinciale Binnenstadsfonds, onder de voorwaarde dat ook de gemeente 3 miljoen euro bijlegt. Maar ook van de binnenstadondernemers wordt een bijdrage verwacht.

Sloop de HEMA     Uit de inzendingen is een eerste selectie gemaakt dat levert de thema’s ‘water en groen’, ‘spelen en ontmoeten’ en ‘evenementen’ op. Er zijn 229 inzendingen binnen gekomen die vallen onder “groen, water, spelen en zitten.” 58 ideeën zijn te rangschikken onder “evenementen en voozieningen evnementen.” En 52 voorstellen zijn gericht op “meer terrassen en horeca.”

Uit de inzendingen, die op de tafels ter inzage lagen, blijkt ook dat het pand van de HEMA het minst populair is. Er waren ruim 30 voorstellen “sloop de HEMA.” Een bijzondere inzending is om op de hoeken van het Koopmansplein standbeelden te plaatsen van bekende Assenaren. Genoemd werden Jaap Timmer, de eerste bewoner van Assen, Boele Geerts en de grondlegger van Vanderveen.

Hoe nu verder     Binnenkort gaan de gemeente en VIA en samen met inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren, horeca en culturele partners een keuze maken. Een keuze die moet leiden tot een Programma van Eisen (PvE). Op basis van dit PvE wordt een eerste ontwerp voor het Koopmansplein gemaakt en kunnen Assenaren hun mening geven. In het najaar 2019 zou de reconstructie dan kunnen beginnen.

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*