Koopmansplein, evenementenplein en verblijfsplein voor de komende decennia

Er worden op dit moment vier ontwerpen gemaakt voor het Koopmansplein. Ontwerpen die in de maand juni ter keuze aan de Assenaren worden voorgelegd. Het college vraagt de raad ongeveer 3 miljoen euro beschikbaar te stellen om het gekozen ontwerp, na afstemming met de vastgoedeigenaren rond het plein te kunnen uitvoeren.

Er was raadsbrede instemming met de plannen van het college. Maar uiteraard wilden de raadsleden door het stellen van vragen en het maken van opmerkingen duidelijk maken waar ze staan in het plan “van winkelcentrum naar stadshart.”

Ronald Witteman (CDA) vroeg zich af of het wel verstandig is om nu al bekend te maken hoeveel geld er beschikbaar komt. Je hebt kans dat de aannemers er hun offertes op afstemmen. Wethouder Roald Leemrijse deelde die angst niet omdat daarvoor de genoemde bedragen te globaal waren. Kees Boonzaaijer (PLOP) zei dat er nog grote plannen waren voor het vastgoed rond het plein. Doorkruiste dat niet de huidige aanpak. Wethouder Leemrijse zei bekend te zijn met die plannen. Maar de bedoeling is nu juist om door overleg tot een goede afstemming te komen. Bas Ananias (SP) pleitte voor sociale woningbouw rond het plein. De wethouder zei dat dat een zaak is van de investeerders. Alleen bij de verkoop van gemeentegrond kunnen dergelijke eisen gesteld worden. Maar de gemeente heeft geen bezit rond het Koopmansplein. We kunnen alleen de investeerders en woningcorporatie Actium met elkaar in contact brengen.

         Alinda Bornkamp (D66) stelde voor om de investeerders rond het Koopmansplein voor een bepaald bedrag aan te slaan. Zij profiteren ook van de aanpak van het plein. Wethouder Leemrijse zei dat vastgoedeigenaren meebetalen aan de verfraaiingen die in relatie staan tot hun pand. Maar ze betalen niet mee aan het totaal aan investeringen.

Richard Klok (VVD) hield een enthousiast betoog over de terugkeer van de warenmarkt naar het Koopmansplein. De 45 kooplieden moesten volgens hem wel passen op de 5500 m2. Dat geeft in ieder geval op woensdag en zaterdag reuring in de binnenstad. Wethouder Leemrijse doofde dit enthousiasme. De huidige marktkooplieden zijn tevreden over de huidige situatie. Hun kramen zijn groter en professioneler dan jaren geleden. Bovendien moeten er aan de randen van het plein randen overblijven voor winkelbezoek. “Dus het plein is simpelweg te klein voor de markt.” De markt is daarom niet in het programma van eisen meegenomen.

Ook waren er vragen en opmerkingen over de verhouding evenementenplein en verblijfsplein. Wethouder Roald Leemrijse betoogde dat het plein te vergijken is met een sportzaal, die gebruikt wordt voor meerdere ploegen die tegelijk trainen en op een later moment ruimte biedt aan een topwedstrijd. Zo moet ook het Koopmanplein ingericht worden, dagelijks gebruik en ontmoetingsplek voor alle Assenaren. Maar indien nodig voor evenementen als TT festival en Koningsnacht. Deze eis is duidelijk aan de ontwerpers meegegeven.

Investeringen willen nog wel eens uit de hand lopen, maar de wethouder betoogde dat de begrotingen waren gemaakt op basis van zeer gedetailleerde standaardkosten procedures. Procedures die in het verleden hun nut hebben bewezen. “Neen, ik kan echter geen keiharde garantie geven dat er geen overschrijdingen zullen plaats vinden.” Gezien de graafwerkzaamheden in het verleden in en rond het Koopmansplein verwachtte hij ook geen vervuilde grond aan te treffen.

Deze consulterende vergadering maakte duidelijk dat het voorstel waarschijnlijk zonder problemen zal worden aangenomen in de besluitvormende vergadering van volgende week donderdag.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.