Is er voor de begroting 2020 wel draagvlak?

Het huidige college heeft geen meerderheid meer in de raad. En als de signalen ons niet bedriegen wordt pas na de behandeling van de begroting duidelijk of er weer een meerderheidscollege komt. En ook niet onbelangrijk hoe is dat college samengesteld. Is er voldoende draagvlak voor deze begroting, is dus de vraag die op de achtergrond een rol speelt.

Oppositie tegen     In juli werd de zogenaamde kaderbrief 2020 besproken. In deze brief gaf het college een vooruitblik op de mogelijke begroting van 2020 en de daarbij horende plannen. Bij die bespreking in de gemeenteraad vielen twee in het oog springende zaken op. De toeristenbelasting zou € 400.000 meer op moeten brengen en de OZB zou met 10,5% extra verhoogd worden. Dat zou € 850.000 moeten opbrengen. Aan het einde van die discussie over de kaderbrief 2020 bleek dat 16 raadsleden er mee instemden, maar dat 15 raadsleden de voorstellen niet steunden. Kortom de gehele oppositie stemde tegen.

Zonder PLOP geen meerderheid     En inmiddels heeft PLOP zich uit het college terug getrokken. De voorstellen uit de kaderbrief 2020, die dus alleen maar door de coalitie werden gesteund, zijn nagenoeg ongewijzigd in de begroting opgenomen. Wat is het draagvlak voor deze begroting? Nu PLOP geen deel meer uitmaakt van de coalitie?

Het debat in juli en de inspraak van de toeristische sector heeft er wel voor gezorgd dat de opbrengst van de toeristenbelasting is verlaagd naar € 250.000. Met andere woorden de verhoging van de toeristenbelasting zal wat lager uitvallen.

De PvdA heeft tegen de kaderbrief 2020 gestemd. Maar het is wel de enige partij met 4 zetels, die het college weer aan een meerderheid kan helpen. De vraag is dus, hoe stelt de PvdA zich op in deze nieuwe situatie. PLOP is uit het college gestapt om dat dit college te weinig deed voor Assenaren. Hoe staat PLOP tegenover deze begroting? Want aan de voorbereiding hebben ze immers nog hun bijdrage geleverd. De behandeling van deze begroting kan dus nog beste spannend worden, want door de gewijzigde omstandigheden is het zeker geen gelopen race.

Ambities waarmaken?     De coalitie (ChristenUnie, GroenLinks en de VVD minus PLOP) heeft bij de start een aantal ambities geformuleerd. Gezien de financiële problemen is het maar de vraag of die ambities waargemaakt kunnen worden. Maar pas bij de begrotingen na 2020 wil het college “de begroting in de volle breedte tegen het licht houden. We willen daar een half jaar voornemen.” Het komt er dus op neer dat pas in 2021 de financiën serieus worden aangepakt. Veel Assenaren zullen wat merken van de opgelegde bezuinigingen, maar de ambities van het college blijven voorlopig overeind.

Tekort elf miljoen     Door de noodzakelijke extra uitgaven voor het dossier Sociaal Domein dreigt er een tekort van 11 miljoen euro. De uitgaven voor het Sociaal Domein zijn namelijk aanzienlijk hoger dan de bijdragen uit Den Haag. Dat verschil moeten de gemeenten dus bijpassen. Assen doet dat door bezuinigingen, lastenverzwaring en geld uit de reserves te halen. Voor de jaren 2020 en 2021 krijgen de gemeenten voor de Jeugdzorg 300 miljoen extra van het rijk. Voor Assen levert dat 1,6 miljoen euro op, maar dit is nog steeds te weinig om de tekorten op te heffen.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.