IJsbaan in Assen voor de raad een gelopen race

De gemeenteraad ging afgelopen donderdag akkoord met het voorstel om ruim 5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het IJscomplex ICE-world bij het TT circuit, in de zogenaamde Toeristisch Recreatieve Zone (TRZ). Alleen de fractie van GroenLinks stemde tegen.

Provincie Drenthe aarzelt, gemeente Assen niet               Omdat de Provincie Drenthe geen besluit kan of wil nemen over het toekennen van een subsidie van 5 miljoen euro voor een boven provinciale ijsaccommodatie heeft het college van Assen de knoop door gehakt en haar steun toegezegd aan de bestaande plannen.

VolkerWessels/Koenen Bouw heeft het initiatief genomen voor de bouw van een multifunctioneel ij- en skicomplex, waar top- en breedte sport kan worden beoefend. Het gaat om schaatser, ijshockeyers, shorttrackers en skiërs. Het college stelt voor beschikbaar te stellen, 2,5 miljoen euro als investeringsbijdrage en 2,5 miljoen euro voor investeringen in duurzaamheidsmaatregelen. Deze laatste garant stelling vervalt als de 5 miljoen euro van de Provincie Drenthe als nog beschikbaar komt.

Gemeenteraad is enthousiast               Alle fracties met uitzondering van GroenLinks omarmden het voorstel van het college. “Baanbrekende betekenis voor Assen en Noord Nederland en het is een vliegwiel voor de TRZ.” (PvdA) “Plan met innovatieve ideeën, goed voor de werkgelegenheid.”(D66) “de Exploitatie blijft waar het hoort, bij de ondernemers en niet bij de inwoners van Assen.”(ChrU) “Assen zet in op particulier initiatief, dus wel aanjager maar geen risico.”(PLOP) “Hulde aan de investeerders. Versnel de planvorming, dat verstomd de discussie.”(CDA) “ICE-world van groot economisch belang voor Assen.”(SP) “Het plan is goed voor de ontwikkeling van de TRZ. Prima dat er samengewerkt wordt met het onderwijs.”(VVD) “Goed voor de werkgelegenheid.”(OpAssen)

Hans Marskamp (GrL) was tegen het voorstel. Het gaat om een private investering en dat moet zo blijven. Het Gemeenschapsgeld kan beter gebruikt worden om de bestaande sportaccommodaties te verbeteren of de bestaande accommodaties te voorzien van zonnepanelen. “Met de 5 miljoen euro die de gemeente beschikbaar stelt, is maatschappelijk gezien een beter rendement te behalen,” zegt de man van GroenLink.

Leave a comment

Your email address will not be published.

*UA-78147984-1