Iedere wijk zou een eigen accu moeten krijgen, volgens PvdA

De 12 Drentse gemeenten, de waterschappen en de provincie moeten gezamenlijk een plan opstellen om de in het klimaatakkoord gestelde doelen te halen. De eerste stap van de strategie loopt tot 2030 en gaat vooral over zoeken van ruimte voor het opwekken van “hernieuwbare elektriciteit. 

Draagvlak     Bert Homan (VVD) hield een krachtig pleidooi voor draagvlak. “Aandacht voor de belangen van de bewoners is essentieel. Geen draagvlak betekent tegengestelde reacties van de bewoners.” Ook Harriët van Es (PvdA) drong aan op het realiseren van draagvlak. En volgens haar “worden de daken onvoldoende benut en dat gaat ten koste van het landschap.” Ook betoogde zij dat het rijk het onderzoek naar opslag van energie zou moeten subsidiëren. “Iedere wijk een eigen accu,” was haar devies.  

Wethouder Karin Dekker maakte duidelijk dat in paragraven “projectparticipatie, communicatie, plan van aanpak communicatie en participatie” het draagvlak voldoende gegarandeerd is. Het college is zich bewust van het feit dat “draagvlak essentieel is bij de vertaling van ideeën naar ruimtelijke realisering.”  

Energie co-operaties     Bas Ananias (SP) wilde dat de bewoners mee zouden profiteren van de opbrengsten. Bewoners co-operaties waren volgens hem een goede mogelijkheid. Ook pleitte hij voor een gemeentelijk energie bedrijf. Dit meeprofiteren is volgens wethouder Dekker al in de wet geregeld. Bij de bespreking van het Zonnepark Assen Zuid heeft de meerderheid van de raad ingestemd met de opvatting van het college geen eigen energie bedrijf op te gaan zetten.

Tempo     Bouke Weening (ChrU) stelde vast dat voor de transitie de buren nodig zijn. “Maar hoe verlopen de gesprekken? Zit er tempo en vooruitgang in?” Wethouder Dekker stelde vast dat “het tempo wordt bepaald door de traagste deelnemer.” Het gaat soms lastig. “Het beste zou zijn alle deelnemers met elkaar op te sluiten. En als er resultaat is de deuren weer te openen.” Deze startnotitie heeft dan ook lang geduurd. We zullen hoe dan ook, “linksom of rechtsom,” de landelijke normen moeten halen. “halen we het niet dan zal Den Haag ingrijpen.”

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.