Het TT festival 3 of 4 dagen, dat is de vraag

Donderdag stond in de consulterende raadsvergadering het TT festival centraal. In die vergadering konden de raadsleden en Assenaren hun voorkeuren uitspreken. Informatie die het college gebruikt om met een zelfstandige festivalorganisatie afspraken te maken in een ambitiedocument.

Dhr. Verhaar uit Assen Oost pleitte ervoor om ’s nacht na 01.00 uur het maximale geluid dat een band zou mogen produceren 5 à 10 decibel te verlagen. Vooral het zware basgeluid hield veel mensen wakker. “Eén en ander afhankelijk van de windrichting. Wethouder Roald Leemrijse zei dat het geluidsniveau een punt van discussie is waar aandacht aan besteed zal worden.   

Andre Dik (PLOP) Hij stelde voor de het festival terug te brengen naar 3 dagen. “de mensen kunnen hun geld immers maar eenmaal uitgeven.” Verder pleitte hij voor een garantiefonds. Want bij slecht weer of een calamiteit valt de omzet tegen en zijn ondernemers niet instaat hun investering terug te verdienen. Hij wilde ook dat de evenementen op TT campings rondom Assen verminderd werden. De Night Ride is volgens hem een pareltje dat gekoesterd moet worden. Bert Wienen (ChrU) vond 3 dagen ook lang genoeg en wilde dit onderstrepen met een motie. Ook Luc Rengers (PvdA) vond 3 dagen voldoende. Wethouder Roald Leemrijse wilde de keus 3 of 4 dagen overlaten aan de organisatie. Bovendien is niet duidelijk wat de financiële voor of nadelen zijn. Er zullen in ieder geval een dag langer dranghekken e.d. gehuurd moeten worden. En of er in 3 dagen net zoveel bezoekers komen als in 4 dagen is ook niet duidelijk. De raad besloot het definitieve ambitiedocument af te wachten.

     Laura Punt (GrL) was van mening dat de verzelfstandiging van de festivalorganisatie niet overhaast moet plaats vinden, want het moet wel zorgvuldig gebeuren. In die zorgvuldige overgang van gemeente naar festivalorganisatie moet ook de discussie 3 of 4 dagen opgelost worden. En zij wilde veel meer aandacht voor duurzaamheid. Daar wordt veel over gepraat, maar er gebeurt weinig. Niet wachten tot Brusselse regels met betrekking tot plastic bekertjes en rietjes ons daartoe dwingen. Wethouder Leemrijse betoogde dat duurzaamheid een belangrijk punt van aandacht is. Daarover maken we zeker afspraken.

Clemens Otto (50+) stelde dat er geluidsklachten waren vanuit verpleegtehuis Anholt. Ook hij stelde vast de ondernemers afhaken omdat er geen garantiefonds is. Ook het garantiefonds is een punt van aandacht, aldus wethouder Leemrijse. De vraag is wie betaalt dat. Alleen de gemeente, of wordt het fonds dat ook gedeeltelijk gedragen door de ondernemers. De gedachten daarover zijn nog niet uitgekristalliseerd.

Bas Ananias (SP) wilde meer aandacht voor de kleine horeca-ondernemers. Zij werden volgens hem onvoldoende gehoord en voor hen waren de dure vergunningen een probleem. Ook het idee om het festival meer regionaal te maken vond hij geen goed idee. Het festival hoorde volgens hem in de binnenstad. De SP is ook voorstander van een gratis festival. Wethouder Leemrijse was van mening dat alle lokale ondernemers groot en klein de kans hadden mee te werken aan het festival, omdat zij kunnen investeren in de zogenaamde vermaakpleinen. Luc Rengers wilde meer aandacht voor regio bands. Bijvoorbeeld op de eerste avond. Wijs een winnaar aan en laat die op de slotavond weer optreden. Wethouder Leemrijse zegt dat het verleden heeft bewezen dat een regionaal podium zich niet terug verdient. Els Moltmaker (D66) pleitte voor meer duurzaamheid. En zij wilde dat er meer werd geluisterd naar de Assenaren. “Wat voor festival willen zij?”

Tot slot betoogde wethouder Leemrijse dat alles wat vanavond was ingebracht in de verdere gesprekken met de ondernemers zal worden aangeroerd. Hij zegde toe het definitieve ambitiedocument weer aan de raad te zullen voor leggen.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.