GroenLinks, waarom stagneert het overleg met de bewoners over woonbebouwing Klenckestraat?

De bewoners van de Klenckestraat was toegezegd dat de buurt actief op de hoogte zou worden gehouden en dat er binnen de gemeente een aanspreekpunt zou komen. “De bewoners hebben echter, sinds dit besluit in de gemeenteraad is genomen, niets meer vernomen van de gemeente” zegt Hans Marskamp de woordvoerder van de GroenLinks fractie.

De betreffende bewoners verkeren in onzekerheid en vragen zich af hoe een en ander nu verder gaat. Uit gesprekken met de bewoners is duidelijke geworden “dat zij veel belang hechten aan deze groenvoorziening voor de buurt met het oog op zaken als zomerbarbecue, kerstborrel, speelplek, moestuin.”

GroenLinks vraagt het college “de bewoners tussentijds actief te informeren over de stand van zaken.”  “Ook moet duidelijk worden,” zegt Hans Marskamp, “wie de contactpersoon is waar de bewoners met vragen en voor informatie terecht kunnen.” Het gaat immers om een ingrijpende aanpassing.

GroenLinks wil dat er meer informatie met de bewoners wordt gedeeld over de planning en de procedure met betrekking tot het bestemmingsplan.

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*