‘Greep in de kas’ en verhoging OZB en toeristenbelasting moet Asser begroting sluitend maken

Het zijn financieel bijzondere tijden. In Den Haag klotsen de euro’s tegen, ja zelfs over, de plinten. En bij de Nederlandse gemeenten is het kommer en kwel en moeten alle zeilen worden bijgezet om de begroting sluitend te krijgen. Dit resulteert in Assen tot het verhogen van de OZB en de toeristen belasting en er wordt geld uit de reserves gehaald.

Bezuinigingen     Bij de behandeling van de zogenaamde kaderbrief in juli werd al duidelijk dat er donkere financiële wolken boven Assen hingen. In de Kaderbrief geeft het college de financiële contouren aan voor de begroting 2020. In die contouren was al sprake van een basis maatregelenpakket en een noodpakket bezuinigingsmaatregelen. Het basis pakket zou voor 2020 4,7 miljoen euro opleveren en een noodpakket 1,1 miljoen euro. Alle tegenvallers zorgen in 2020 voor een tekort van 11 miljoen euro. Niets doen is dus geen optie.

Assen nadeel gemeente     Zoals in alle gemeenten is ook in Assen de oorzaak van de tekorten de hoge uitgaven voor de Jeugdhulp en de Wmo. Daarnaast spelen nog andere zaken een rol. Het rijk heeft de onhebbelijke gewoonte de rekenmethodes met enige regelmaat aan te passen. Het vervelende is dat Assen, zoals veel gemeenten van gelijke grootte, een zogenaamde nadeel gemeente is. De herberekeningen pakken voor Assen, en gemeenten van gelijke grootte, negatief uit, dus minder geld. Ook voor het zogenaamde BTW compensatiefonds zijn andere regels ingevoerd die voor Assen ook een nadelig effect hebben. Daarnaast vragen de invoering van de Omgevingswet en het Klimaatakkoord de nodige euro’s.

In Den Haag zijn inmiddels wat maatregelen genomen, maar die zijn verre van voldoende om de financiële problemen van de gemeente op te lossen. 

Uitgangspunten     Bij het nemen van financiële maatregelen heeft het college de volgende uitgangspunten gehanteerd, zegt wethouder Mirjam Pauwels. Assen is en blijft een sociale stad met aandacht voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Het voorzieningen niveau in Assen moet op pijl blijven. We blijven investeren in de stad, want stilstand is achteruitgang. Maar we willen ook een financieel gezonde stad blijven.

Financiële maatregelen     In de kaderbrief zijn een aantal beleidsmaatregelen aangekondigd die het nodige geld moeten opleveren. Er zal bijvoorbeeld bezuinigd worden op het onderhoud van de openbare ruimte. “Assen zal er wat minder strak en netjes uitzien.” In het Sociale Domein zal meer aan preventie worden gedaan en zullen mensen aangemoedigd worden “meer op eigen kracht te vertrouwen.” Een groot bedrag wordt gevonden door het niet meer subsidiëren van de Kunst in de Kolk (KINK). Maar dat alles is niet voldoende om Assen een sluitende begroting te bezorgen.

Extra financiële maatregelen     Assen heeft besloten ‘gemeentelijk
ongehoorzaam’ te zijn. Het rijk wil dat het schoonmaaktarief binnen de Wmo
volgens een abonnementstarief wordt verrekend. Dat betekent dat iedere cliënt
een vast tarief betaalt. Terwijl nu een bijdrage wordt gevraagd gebaseerd op
inkomen. Deze wijziging kost Assen ongeveer 1,5 miljoen euro. En het
bevoordeelt de cliënten met een hoger inkomen en benadeelt de meest kwetsbare
gebruikers. De gemeente gaat dit dus niet invoeren, temeer daar het huidige
systeem in Assen perfect werkt. De kans bestaat dat via gerechtelijke
uitspraken Assen gedwongen wordt alsnog het abonnementstarief in te voeren.

De Onroerende Zaak Belasting (OZB) gaat, naast de jaarlijkse stijging, eenmalig met 10% omhoog. In 2020 wordt dat gecompenseerd door een lagere afvalstoffen- en rioolheffing. In 2020 stijgen de gemeentelijke lasten met zo’n € 14.

Ook de toeristen belasting wordt verhoogd. In de oorspronkelijke plannen moest die verhoging € 400.000 opbrengen dat is nu verlaagd naar € 250.000. Met de toezegging van het college om hierover met de toeristische sector in gesprek te gaan om te komen tot een differentiatie van de tarieven. 

Beroep op de reserves     voor 2020 en 2021 doet het college “een beroep op de reserves van respectievelijk 5,3 en 2,5 miljoen euro.” Het gaat dus, platweg gesproken, om een greep in de kas van bijna 8 miljoen euro. Waarbij wethouders Pauwels toezegde dat er een onderzoek gestart gaat worden naar de omvang van de reserves, “want die moeten wel genoeg body houden.”

Wat vindt de Raad?     Op 4 en 7 november spreekt de gemeenteraad over de begroting 2020. Maar luisterend naar wethouder Pauwels is de conclusie dat er niet zoveel speelruimte is. Maar in dat debat zullen ongetwijfeld de nodige moties ingediend worden om ander accenten te leggen. 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.