Grasduinen in de begroting (2)

Om het cultuurbeleid ter hand te kunnen nemen, wordt er een nieuwe integrale visie op cultuur vastgesteld. Die integrale visie moet een nieuwe balans opleveren tussen cultureel vastgoed, voorzieningen en subsidies. De gemeente wil het culturele geld liever besteden aan activiteiten dan aan stenen. Culturele gebouwen zoals DNK en Zuidhaege hebben dus niet de warme aandacht van het college. Ook de incidentele subsidies aan culturele evenementen moeten de komende jaren evenwichtiger verdeeld worden, vindt het college.

Het komende jaar wordt gewerkt aan een Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid. Het bijzondere is dat daarin niet alleen aandacht zal worden besteed aan criminaliteit en overlast, maar ook aan sociale stabiliteit.

Het college wil ook inzetten op het terugdringen en verminderen van de bureaucratie. De samenwerking met andere gemeenten van gelijke omvang en met gelijke problematiek zal worden voortgezet. Uiteraard krijgt ook samenwerking met de Assenaren de volle aandacht. De gemeente gaat voor een “communicatieve en open bestuursstructuur.” Waarbij menig Assenaar de laatste jaren ervaren heeft dat er op het gebied van de gemeentelijke communicatie nog wel het nodige te verbeteren valt.

De gemeente wil 2030 een CO2 neutraal wagenpark. Het plan om dat te bereiken is inmiddels klaar. Ook de ICT wordt toekomst bestendig gemaakt. De gemeente wil meer gebruik maken van het fenomeen lobbyen en deze aanpak zo effectief mogelijke inzetten. De gemeente wil meer externe financiële middelen aantrekken door het binnen halen van subsidies. Daarom wordt er een Subsidie Coördinator aangesteld, die op zoek moet naar landelijke en internationale subsidiebronnen. De kosten bedragen € 80.000. Maar het college gaat ervan uit dat deze coördinator zichzelf terug verdiend door middel van binnen gehaalde subsidies.

Omgevingswet     Het komende jaar staat in het teken van de invoering van de omgevingsvisie en de omgevingswet. De omgevingswet heeft als uitgangspunt dat plannen, die binnen de, samen met de bewoners opgestelde omgevingsvisie vallen, doorgang kunnen vinden. De huidige insteek is “het mag niet tenzij niemand bezwaar heeft.” De nieuwe aanpak is, “het mag tenzij er bezwaar gemaakt wordt of als het niet past binnen de omgevingsvisie.” Overleg met buren over een verbouwing valt ook onder de nieuwe spelregels. Om optimaal te kunnen werken zal het bouwarchief gedigitaliseerd woorden. Dat betekent een verbetering van de dienstverlening aan de Assenaren. Om het contact met de burgers te verbeten zal er ook geïnvesteerd worden in een nieuwe gemeentelijke website.

Parkeren    De gemeente wil zorgen voor goede en betaalbare sportvelden en sporthallen. Gemeentelijke gebouwen worden energie neutraal gemaakt. De uitvoering zal plaats vinden in uitvoeringsplannen die iedere twee jaar vastgesteld zullen worden. Het parkeergeld zal het komende jaar niet verhoogd worden. Het parkeerbeleid zal echter wel herijkt worden. Die herijking zal plaatsvinden binnen de context van de binnenstadvisie. Ook wordt onderzocht of fiscaliseren van het parkeren mogelijk is. Fiscaliseren wil zeggen dat om te mogen parkeren een gemeentelijke belasting (parkeergeld) moet worden afgedragen. Maar bij overtreding gaat ook de boete naar de gemeente.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.