Grasduinen in de begroting (1)

Bij de bespreking van de begroting krijgen bezuinigingen en financiële tegenvallers vaak de meeste aandacht. Maar in de begroting staan natuurlijk in de eerste plaats de plannen van het college voor het komende jaar. Plannen waarop door tegenvallers gekort moet worden of die vertraagd worden uitgevoerd. De begroting van 2020 staat dus vol zaken die volgend jaar gewoon door gaan of gestart worden.

Grasduinend door de begroting komen we veel zaken tegen. Maar let wel, het zijn zaken die mij zijn opgevallen. Iedere andere lezers zal weer andere zaken uit de begroting oppikken.

Het komende jaar wordt stevig ingezet op de Omgevingswet die op 1 januari 2021 van kracht wordt. De wet opereert binnen de kaders van de Omgevingsvisie. Die moet dus vastgesteld worden door bewoners en de raadsleden. De omgevingswet is gebaseerd op het uitgangspunt, “Ja, tenzij . . .” In de omgevingsvisie worden het “tenzij . . .” vastgesteld. Over de omgevingsvisie wordt van september 2019 t/m januari 2020 met de Assenaren gesproken. Deze zogenaamde participatie is een belangrijk onderdeel van die omgevingsvisie, waarin sociale, maatschappelijke en economische aspecten bepalend zijn voor de leefomgeving.

Op het groen zal dus bezuinig worden. Het zogenaamde extensieve maaien bespaart niet alleen, maar bevordert ook de biodiversiteit. Ook vindt er een herijking plaats van de monumentale bomen en groenstroken met als doel minder regels bij het kappen. Wordt dat meer kappen? Een opvallende aanpak met GroenLinks in het college.

Assen kent geen afvalstoffenbeleid meer, maar spreekt in het vervolg van reststoffenbeleid. Omdat dit afval grondstof is die hergebruikt kan worden. Om de plaatselijke economie op pijl te houden wil het college vooral ruimte bieden aan ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken.

Ook binnen het Sociale Domein moet nog veel werk verzet worden. Assen betaalt een bijstandsuitkering aan 48 op de 1000 inwoners. In Drenthe gaat het om 37 pop de 1000 en landelijk om 40 op de 1000. Hier is dus nog een wereld te winnen. Om de kosten in het Sociaal Domein te verlagen moet er meer samen gewerkt worden. De schotten tussen Wmo, Jeugdzorg en Zorgaanbieders moeten afgebroken worden. Maar ook moet er beter samengewerkt worden met huisartsen en welzijn- en vrijwilligersorganisaties. Ook preventie staat in Assen hoog op de prioriteitenlijst, evenals mensen begeleiden naar meer zelfredzaamheid. Vanaf medio 2020 start de zogenaamde Toegang. En telefoonnummer en een digitaal portaal voor inwoners met een hulp vraag. Hier wordt doorverwezen naar de buurtteams. Meer thuis wonen en minder beschermd wonen is de inzet van het college.

De wet verplichte GGz treedt 1 januari 2020 in werking. Weer een extra taak voor de gemeente met als doel geen dwangopnames, maar zorg op maat. In 2020 wordt € 784.000 aan lokale heffingen, zoals riool- en afvalstoffenheffing, kwijt gescholden aan mensen die een inkomen hebben op bijstandsniveau.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.