Goede communicatie punt van zorg bij wisseling van zorgaanbieders

In de praktijk blijkt dat bij het wisselen van zorgaanbieders bij huishoudelijke hulp nog wel eens mis gaat. Door gebrek aan communicatie ontstaan er onduidelijke situaties voor cliënten en hun mantelzorgers. SP, PvdA en 50+ willen door een motie de communicatielijnen verbeteren.

Huishoudelijk hulp is door de gemeente aanbesteed. Maar als een hoofdaannemer in zee gat met een andere onderaannemer ontstaat er soms een volstrekt onduidelijke situatie. Omstandigheden waarin niet meer duidelijk wie waar verantwoordelijk voor is en de cliënten weten al helemaal niet waar ze aan toe zijn. Jannie Drenthe (SP) wil, samen met PvdA en 50+, één en ander door middel een motie aanpassen.

De indieners willen dat er met zorgaanbieders afspraken gemaakt worden, waarin de communicatie bij de wisseling van zorgaanbieders geregeld wordt. De zogenaamde Klant Contact Centra over dezelfde informatie beschikken en cliënten informeren bij problemen met een wisseling. Als er al een wisseling moet plaats vinden moet die tenminste 6 weken van te voren worden aangekondigd. Cindy Vorselman (PvdA) betoogde, als mede indiener, dat voor haar partij communicatie een belangrijk punt van aandacht is.

Henk Santing (PLOP) is het eens met de strekking van de motie. Maar vindt de motie zelf te veel gericht op de uitvoering, dat is een taak van het college en niet zozeer van de raad. Bert Wienen (ChrU) de communicatie is een onderdeel van de contracten. Het gaat om de uitvoering van de contracten binnen de door de raad gestelde kaders. En de uitvoering is een taak van het college en niet voor de raad. “Deze motie is te specifiek.”

Wethouder Harmke Vlieg zei dat de communicatie naar kwetsbare inwoners zeer belangrijk is. Aanbieders hebben de opdracht over wisselingen tijdig te communiceren en ook de Klant Contact Centra moeten worden ingelicht. “Maar wij willen als college ook graag op de hoogte gehouden van de keren dat het misgaat, zodat we actie kunnen ondernemen.” Tweemaal per jaar is er overleg met de zorgaanbieders en daar zal het punt van de communicatie ook weer onder de aandacht gebracht worden.

Na een schorsing besluiten SP, PvdA en 50+ op basis van het door de wethouder toegezegd overleg over communicatie met de zorgaanbieders de motie aan te houden.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*