Geen raadsbrede steun voor OmroepAssen

OmroepAssen  mag alleen maar uitzending als er toestemming is van het Commissariaat van de Media. Die goedkeuring wordt verstrekt na instemming van de gemeenteraad. De raad stemde in, maar niet raadsbreed.  

Op 3 november 2018 is de huidige vergunning verlopen. OmroepAssen moet een nieuwe vergunning aanvragen. En bij die aanvraag moet de goedkeuring van de gemeenteraad worden gevoegd. Donderdag moest de gemeenteraad beslissen of ze die goed keuring wilde geven.   

Luc Rengers (PvdA) begon zijn betoog met een hele reeks zogenaamde technische vragen. Hij werd door voorzitter burgemeester Out onderbroken, omdat de vraag was, “al of niet instemmen met een positief advies voor de aanvraag.”  Clemens Otto (50+) wilde dat de directe uitzending van de raadsvergadering uitgezonden werd via OmroepAssen. De huidige uitzending via Assen.nl was voor ouderen te ingewikkeld.

Lia de Ruiter (PLOP) stelde vast dat de het programmabeleid bepalend orgaan (PBO) niet voldeed aan de eisen. Het was niet representatief voor de Asser samenleving en de jongeren waren er niet in vertegenwoordigd. Ook had zij vastgesteld dat er PBO-leden waren die zakelijke verbanden hadden met de Stichting OmroepAssen. Het huidige PBO was nog maar eenmaal bij elkaar gekomen. Dus om vast testellen dat de PBO goed functioneerde was het nu nog te vroeg. En in de jaren 2015, 2016 en 2017 was er geen financieel jaarverslag aan de gemeente aangeboden.

Richard Klok (VVD) zag een herhaling van hetgeen in 2013 was gebeurd. Ook toen kreeg OmroepAssen het vertrouwen dat het allemaal goed zou komen. Nu bij de nieuwe aanvraag is de situatie nog steeds zorgwekkend en wordt weer geschermd “te vertrouwen dat het in de toekomst goed komt.” De VVD heeft moeite met het afgeven van een “positieve zienswijze,” omdat de situatie niet positief is.

Wethouder Gea Smith zei dat er inmiddels een nieuwe lijst was van PBO leden en die is meer representatief. Maatschappelijke velden zoals cultuur, kerken en sport zijn vertegenwoordigd. En er is contact met RTV voor advies. En via het Drenthe College wordt geprobeerd iets aan de opleidingen te doen. De wethouder betoogt dat de raad alleen maar ja of nee tegen het advies moet zeggen. Zaken als financiën en programmering vallen niet onder de bevoegdheid van de raad.

Het voorstel een positieve zienswijze af te geven werd aangenomen met de stemmen van VVD, PLOP en 2 leden van de PvdA tegen.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.