Gedeputeerde Staten maakt einde aan discussie over OutleTT

Gedeputeerde Staten (GS) leggen Provinciale Staten (PS) geen voorstel voor tot planologische medewerking aan een Factory Outlet Centrum (FOC). Daarmee komt wat het college GS betreft een eind aan de discussie over de vestiging van een FOC.

Tweede verzoek Assen     De gemeente Assen deed dit verzoek in februari voor de tweede keer aan de provincie. In 2016 gaf gedeputeerde Tjisse Stelpstra (CU) al aan niet met een gelijkluidend plan nogmaals naar PS te gaan. De gemeente Assen trok het verzoek destijds in toen bleek dat er politiek veel verdeeldheid was en mogelijk te weinig draagvlak voor een besluit tot medewerking aan de FOC.

Grootschalige detailhandel dominant      Gedeputeerde Tjisse Stelpstra vindt het positief dat de gemeente meerdere partijen bijeen heeft gebracht om tot een bredere visie te komen op de ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve zone (TRZ) langs het TT-circuit. “Wij zijn ook graag bereid mee te denken hoe we die ontwikkeling op gang krijgen,” aldus de gedeputeerde. “Maar het college van GS constateert dat grootschalige detailhandel dominant is in de plannen. De rest van de visie berust voor het grootste deel op intenties die nog lang niet op uitvoering gericht zijn. Kortom: er is te weinig veranderd,” zo licht Stelpstra het besluit toe.”

Herziening omgevingsvisie     Het college van GS schrijft in de brief aan het college van B&W van de gemeente Assen dat grootschalige detailhandel ook in het ontwerp voor de herziening van de omgevingsvisie ongewijzigd is. Dat betekent dat zogenaamde Weide Winkels ongewenst zijn en blijven. Eventueel goed gefundeerde zienswijzen kunnen daar verandering in brengen. “Die zienswijzen betrekken wij bij de besluitvorming over de omgevingsvisie. Als het anders moet, dan blijkt dat uit de zienswijzen,” aldus de portefeuillehouder ruimtelijke ordening.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*