De raad wil onderzoek of zorggeld wel bij de patiënten terecht komt

Uit onderzoek in Gelderland is gebleken dat bij een aantal zorg aanbieders forse winsten werden gemaakt, grote reserves werden aangehouden en topsalarissen werden betaal aan bestuurders. “Zorg geld moet naar de patiënten,” is de mening van de VVD fractie. Daarom dienden zij een motie in om een onderzoek naar de gang van zaken in Assen in gang te zetten.

In de vorige raadsvergadering heeft de VVD het college vragen gesteld aan het college over de situatie in Assen. De antwoorden werden toen door fractievoorzitter Roald Leemrijse als “onvoldoende” gekwalificeerd. Bovendien bleek dat het reguliere onderzoek bij de zorgaanbieders niet instaat, was deze hoge winsten en salarissen op te sporen. Daarom diende hij nu een motie in met als besluit,

“De Rekenkamercommissie te vragen aanvullend onderzoek te doen naar de jaarrekeningen van zorgaanbieders in Assen en de (on)mogelijkheden voor toezicht en maatregelen in kaart te brengen.”

De motie werd ingediend samen met GroenLinks, OpAssen en ChristenUnie.

RekenKamerCie   Alle fracties stemden in met de motie. Al werd nog wel opgemerkt dat de Rekenkamercommissie een onafhankelijk orgaan is dat de eigen onderzoekagenda bepaalt. Dus was het niet beter om het college dit onderzoek te laten doen? Gezien de reactie van het college op hun vragen had de VVD-er voor de Rekenkamer commissie gekozen. Het college had geen probleem met de motie, die unaniem werd aangenomen.

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.