De raad wil meer grip op de Gemeenschappelijke Regelingen

Gemeenschappelijke Regelingen (GR) zijn samenwerkings-verbanden tussen verschillende gemeenten. De GR voert bepaalde gemeentelijke taken uit. Maar hoe zorg je als gemeenteraad dat de GR het door de gemeenteraad vastgestelde beleid uitvoert. Afgelopen donderdag werd die jaarlijks terugkerende discussie ook weer gevoerd.

De gemeenteraad heeft een werkgroep GR. En de woordvoerder Bert Homan pleitte ervoor de raad nog nadrukkelijke te betrekken bij de GR door intensief overleg met de wethouder die in het bestuur van de GR zitting heeft. Er moet overleg komen met de wethouder, zodat die in het bestuur van de GR de beleidskeuzes van de gemeenteraad duidelijk kan inbrengen. In de gemeenteraad stonden de kaderbrief op de agenda. In deze brieven geeft de GR aan wat de plannen zijn voor 2020. De werkgroep vraagt zich af welke invloed de opmerkingen over de kaderbrief heeft op het beleid en de financiën van de GR. Over de verschillende Gemeenschappelijke Regelingen werden de volgende opmerkingen gemaakt.

De Veiligheidsregio Drenthe (VRD) vraagt extra geldm voor loon- en kosten stijgingen. Het college stelt voor om een nadere toelichting te vragen. Daar stemde de raad mee in. De VRD houdt zich bezig met de veiligheid. Het meest in het oog springende onderdeel van de organisatie is de brandweer.

Het Recreatieschap Drenthe onderhoudt namens de Drentse gemeenten de recreatieve voorzieningen in Drenthe. Het beleid van deze GR werd door de raad goedgekeurd.

De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) voert namens de gemeenten controle uit op het milieu. Het is een samenvoeging van de gemeentelijke milieudiensten. De dienst bestaat een paar jaar, maar kampt nog steeds met organisatorische en financiële problemen. PLOP was geen voorstander van een extra bijdrage. PvdA juist wel. Het CDA was bang dat minder geld zou leiden tot minder controles. Bovendien krijgt de RUD de komende jaren te maken met de controle op de omgevingswet Wethouder Karin Dekker zei dat het opzetten van een goede organisatie geld kostte. Zij zegde toe over dat wat in het bestuur speelt contact te houden met de raad.

De GR Publiek Vervoer verzorgt het publieke vervoer in het kader van de WMO en de schoolbusjes. Het Openbaar vervoer (OV) verzorgt de verbindingen tussen dorpen en steden. De PvdA melde dat hun meldpunt had opgeleverd dat de service aan de klanten nog moet worden “fijn geslepen.” De wethouder kan de meldingen inbrengen in het bestuur van de GR.

De GR Werkplein Drentse Aa (WPDA) is de voorzetting van de sociale diensten van Assen, Tynaarlo en Aa en Hunze. In deze organisatie is ook de sociale werkplaats Alescon Noord ingevoegd. PLOP merkte op dat er niets werd gezegd over de invoeging van Alescon in de organisatie. Wethouder Karin Dekker zei dat het college daar op terug zou komen. Zij stelde voor om te spreken over de GR Werkplein, dat maakt duidelijk waar de GR mee bezig is. De afkorting WPDA is niets zeggend.

De Gemeenschappelijke Krediet Bank (GKB) voert voor de gemeenten
Assen, Meppel en Hoogeveen de wet schuldhulpverlening uit. De VVD vroeg zich af
hoe groot de risico’s van de herstructurering zijn. Wethouder Karin Dekker zei
dat de GKB in overgangsfase zit, omdat de taken voor gemeenten die niet lid van
de GR moeten worden afgestoten. Er wordt ingezet op bewind voering. Op dit
moment is er een scheve verhouding tussen inkomsten en overheadkosten.

Wat de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) betreft zagen de raadsleden donkere wolken. Het Veiligheidshuis (VH), onderdeel van de GGD dat zich richt op gezinnen met problemen, krijgt steeds meer taken, maar niet meer geld. Daarnaast is het ook steeds lastiger gekwalificeerd personeel te vinden. Wethouder Harmke Vlieg zei dat het rijk inderdaad het takenpakket van het VH heeft uitgebreid. Het VH staat voor grote uitdagingen om kwetsbare gezinnen te blijven ondersteunen.  

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.