De oppositie wil dat het college komt met een oplossing voor het dossier Rudolphus

De gemeente Assen en tuincentrum Rudolphus liggen al zes jaar met elkaar overhoop over de verplaatsing van het tuincentrum. Op de huidige locatie Graswijk heeft het bedrijf geen overlevingskansen. Een verplaatsing naar Amelte is een paar jaar geleden afgeketst omdat de provincie Drenthe vond dat het bedrijf dan te dicht bij natuurgebied Nationaal Park de Drentsche Aa kwam te zitten.

Een gerechtelijke uitspraak dwingt de gemeente Assen Rudolphus 1 miljoen euro te geven om alsnog te kunnen verhuizen, al is op voorhand niet duidelijk waar heen. Omdat het om gemeenschapsgeld gaat wil de gemeente Assen via de rechter afdwingen een waarborg te krijgen voor de 1 miljoen euro. Kortom een ingewikkeld dossier waar op korte termijn geen einde aan lijkt te komen.

De fracties van VVD, Roald Leemrijse; SP, Jan Broekema; OpAssen, Egbert Prent en GroenLinks, Laura Punt doen daarom de onderstaande oproep aan het college.

Rudolphus

Geacht college, wij volgen al enige tijd het dossier Rudolphus. U bent het tweede college dat al bijna gedurende haar hele collegeperiode hiermee in de weer is. De fracties van VVD, SP, OpAssen en GroenLinks maken zich grote zorgen over dit ‘dossier’ en vrezen dat er uiteindelijk alleen verliezers overblijven, als partijen voor de rechter hun gelijk proberen te blijven halen. Dit kan niet de bedoeling zijn.

We begrijpen dat er een twee-sporen-beleid wordt gevolgd: enerzijds de gerechtelijke

procedure, anderzijds de pogingen er in de minne uit te komen. De genoemde fracties verzoeken uw college dringend te focussen op een minnelijke oplossing, zeker nu, naar wij begrepen hebben, er zich in de markt kansen voordoen voor Rudolphus.

Laat het streven van uw college zijn dit dossier vóór maart 2018 tot een goede einde te

hebben gebracht, zodat niet een derde college deze zaak in haar schoot geworpen krijgt.

Wij vragen u vriendelijk deze brief op te vatten als een positief en constructief signaal.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*