De gemeenteraad wil meer aandacht voor toegankelijkheid

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de ratificatie van het VN-verdrag betreffende de rechten van personen met een handicap. Dit is voor veel mensen een hoopvolle stap naar een meer toegankelijke samenleving. In een motie vraagt de gemeenteraad het college voor 1 juli 2017 met een Asser Agenda Toegankelijkheid te komen.

Voor de gemeente is er nog veel te doen. Toegankelijkheid moet meer aandacht krijgen. Ambtenaren houden zich versnipperd bezig met dit beleid. Ook ontbreekt een coördinerend wethouder. Meerdere wethouders hebben in hun portefeuille te maken met toegankelijkheid. De Nederlandse ratificatie betekent voor de gemeente dat alle openbare gebouwen toegankelijk moet worden. Bovendien worden gemeenten verplicht in hun plannen voor de Participatiewet, de jeugdwet en de WMO te beschrijven hoe zij willen meewerken aan de uitvoering van dit VN verdrag. De motie werd ingediend door PvdA, Gr.Links, SP en ChrUnie.

De motie vraagt het college, het “opstellen van een Asser Agenda Toegankelijkheid,” en daarvoor “voor 1 juli 2017 voorstellen te doen,” het “inventariseren van knelpunten en goede voorbeelden,” en de “gemeentelijke digitale wereld voor alle Assenaren toegankelijk te maken.

Roald Leemrijse (VVD) pleitte voor echte maatregelen daar waar mensen met een beperking hinder onder vinden. Dat is volgens hem beter dan een brede motie. Inge Eshuis (D66) zei dat ze contact had gehad met de Cliëntenraad en de Participatieraad. Beide raden waren niet gekend in de motie, maar wel van mening dat de toegankelijkheid in Assen goed geregeld was.

Toegank.heid          Ook wethouder Ruud Wiersema stelde vast dat er veel gebeurde in Assen. In het beleid met betrekking tot de openbare ruimte wordt met de aspecten ten aanzien van gehandicapten reeds rekening gehouden. “Ons uitganspunt is iedereen moet kunnen participeren.” De vragen in de motie zijn echter een grote klus voor het ambtelijke apparaat en de wethouder kan niet overzien hoe lang dit gaat duren en wat de kosten zijn. Hij stelt voor een eerste verkenning te houden. In beeld te brengen wie allemaal een rol spelen, overheden en niet-overheden en welke doelgroepen spreken we over. En uiteraard deze verkenning te bespreken met de adviesraden en met de gemeenteraad. Op basis van dit alles verdere stappen te ondernemen.

De indieners van de motie stemmen in met het antwoord van het college en geven de wethouder tot de zomervakantie de tijd om met die verkenning te komen. Zij houden de motie aan.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.