De gemeenteraad wil geen enkele betaling aan Sensorcity

Is de geplande betaling van € 25.000 aan Sensorcity nu overeenkomstig de afspraken of niet? Dit leverde in de raad veel discussie op. Had het college zich aan de afspraken gehouden. En heeft het zin geld te betalen aan een organisatie die nagenoeg failliet is?

Tijdens de vorige behandeling werd duidelijk dat er een afspraak was gemaakt (gentlemen agreement) tussen het college en de fractievoorzitters. Maar het college was wel van plan € 25.000 te betalen voor geleverde diensten in verband met het beheer van de parkeergarages. De meerderheid van de raad was het hier niet mee eens omdat het geen reguliere betaling was voor geleverde diensten, maar een naar voren gehaalde betaling voor nog te leveren diensten.

De brief waarin het college Sensorcity op de hoogte stelt van het niet betalen werd, op verzoek van GroenLinks, in de raad besproken. Nogmaals betoogde de meerderheid van de raad dat het geen reguliere betaling was. Martin Sagel (PvdA) was van mening dat het geld betaald zou moeten worden om faillissement en nog grotere schade voor Assen te voorkomen. Kees Boonzaaijer (PLOP) deed af met “het is een druppel op een gloeiende plaat.” Bob Bergsma (D66) stelde zich erg formeel op en betoogde “het college is gemandateerd en bevoegd een dergelijk bedrag te betalen en uit te voeren.”  Bert Wienen (ChrU) was van mening dat het niet ging om een reguliere, maar om een naar voren gehaalde betaling. Zijn conclusie “Niets meer naar Sensorcity. De maat is vol.” Jan Broekema (SP) het MKB heeft zich de afgelopen jaren in allerlei bochten moeten wringen om het hoofd boven water te houden. Er was geen enkele financiële tegemoetkoming vanuit de gemeente. En die zou er nu dus wel zijn voor Sensorcity. “Nee, dus. Geen geld naar Sensorcity, een streep er door.” Martin Rasker(VVD) sloot zich hierbij aan. “Geen cent naar Sensorcity en geen hypothecaire lening.”

SensorCity          Wethouder Maurice Hoogeveen legde uit dat het college inderdaad van plan was geweest € 25.000 te betalen. Maar dat tijdens de vorige raadsvergadering duidelijk werd dat een meerderheid daar tegen was. Het college heeft Sensorcity daarvan op de hoogte gesteld. En naar aanleiding daarvan heeft Sensorcity de betreffende rekening terug getrokken. Op dit moment is er dus geen sprake meer van een rekening of van een betaling.

De raad had ook nog veel vragen die niet te maken hadden met de € 25.000. Vragen als wie is eigenaar van het sensornetwerk en wat zijn de gevolgen van een faillissement voor Assen wat betreft veiligheid, verkeer en parkeergarages. Al deze zaken zullen aan de orde komen in een volgende raadsvergadering. Er zal dan gesproken worden op basis van een uitgebreide inventarisatie en analyse door het college.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.