De gemeenteraad gaat financiële controle anders organiseren

De belangrijkste taak van de gemeenraad is het aangeven hoeveel geld het college voor de verschillende taken mag uit geven. Naderhand controleert de raad dan of de gedane uitgaven volgens afspraak verlopen zijn en of het college gedaan heeft wat is afgesproken. Het rapporteren over deze gang van zaken wordt aangepast.

Het gaat om jaarlijks terugkerende zaken die vast gelegd zijn en de begroting, de jaarrekening met tussentijds verantwoording in de voorjaars – en najaarsnota. Maar in de loop van de tijd zijn er wat eigenaardigheden in deze financiële cyclus geslopen.  De bespreking van de voorjaarsnota, het zicht op de financiële stand van zaken op het lopende jaar valt samen met de bespreking van de jaarrekening van het afgelopen jaar. Zo valt de bespreking van de najaarsnota over de gang van zaken in het lopende jaar samen met de bespreking van de begroting voor het komende jaar.

De bespreking van de begroting, dat wat mag en de bespreking van de jaarrekening, dat is gedaan en de bespreking van de gang van zaken lopen wat door elkaar heen. De raad heeft besloten tot een nieuwe gang van zaken die op 1 januari 2018 ingaat.

P&C cyclus          In mei wordt de jaarrekening van het afgelopen jaar besproken. In de maand juni komt de zogenaamde kaderbrief aan de orde. Bij de bespreking van deze brief kan de raad de kaders meegeven voor, richting geven aan, de begroting van het komende jaar, die in november aan de orde is. In oktober vindt een bespreking plaats van de financiële gang van zaken van het lopende jaar. In november staat de begroting van ket komende jaar ter discussie.   

De raad hoopt zo op een efficiëntere manier de controle van inkomsten en uitgaven en de resultaten te kunnen beoordelen.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.