College met D66 en de SP de beste optie voor Assen?!

Informateur Rein Munniksma komt tot de verrassende conclusie “om nu eerst besprekingen te starten voor de vorming van een college gesteund door de ChristenUnie, GroenLinks, VVD, D66 en de SP.” Dat is naar zijn oordeel de beste optie.

Verschillen overbrugbaar     Voor een stabiele coalitie in de komende
tweeënhalf jaar is de chemie tussen personen belangrijk, schrijft Munniksma. In
zijn gesprekken heeft hij blijkbaar vastgesteld dat die chemie aanwezig is en
bovenal dat “de programmatische verschillen tussen de genoemde fracties overbrugbaar
zijn.”

Een gezamenlijke ambitie     Afgezien van dit advies over de collegevorming
geeft Munniksma de raad en het college nog een aantal adviezen en
uitgangspunten mee. Er moet een college komen dat in eerste instantie verder werkt
aan een gezamenlijke ambitie voor de komende tweeënhalf jaar. Raad, het college
en de ambtelijke organisatie zullen met verve een vernieuwende en open bestuursstijl
moeten inkleuren en in 2020 tenminste twee keer het “Debat met de Stad”
organiseren.

Analyse Sociaal Domein     Het nieuwe college zal met betrekking tot het Sociaal Domein moeten doorgaan met analyseren waar de gemeente tot verbeteringen in de uitvoering kan komen en daar maatregelen voor treffen. Daarnaast is het zinvol om de uitgavenkant van de begroting nog eens onder de loep te nemen. Ook moet er voorzichtiger omgegaan worden met de reserves, want “een appeltje voor de dorst, kun je maar één keer verorberen en ook na 2022 staat Assen nog voor grote opgaven.”

Begroting en bestuursakkoord     Er moet een structureel sluitende (meerjaren)begroting
komen. Munniksma stelt daarom voor dat “gelijktijdig met deze begroting de coalitiepartijen
werken aan een bestuursakkoord op hoofdlijnen voor de resterende bestuursperiode.”
In de raadsvergadering van 19 december zou één en ander afgerond moeten worden.

Eerste reactie     Het zijn voorstellen van formateur Munniksma waarover dus nog onderhandeld moet worden. De vraag is of de programmatische verschillen inderdaad echt makkelijk overbrugbaar zijn. Een punt waar de informateur niet over spreekt is het aantal wethouders. Worden dat twee deeltijdwethouder of één voltijdswethouder namens twee partijen. Assen staat een spannende maand te wachten.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.