ChristenUnie, GroenLinks, Stadspartij PLOP en VVD willen SAMEN DUURZAAM VERDER

Vanmiddag werd op het dakterras van het gemeentehuis het Bestuursakkoord 2018 – 2022 gepresenteerd, met als titel SAMEN DUURZAAM VERDER. Een bestuursakkoord waar Bert Wienen (ChrU), Hans Marskamp (GrL), Henk Santing (PLOP) en Martin Rasker (VVD) zeer tevreden over waren.

Bert Wienen zei dat samen betekent samen met alle raadsleden en alle inwoners. Wat betreft het sociale domein en de Zorg zal zwaar ingezet worden op preventie. Hans Marskamp stelde tevreden vast dat het de eerste keer is dat GrL in het Asser College is vertegenwoordigd. Het bestuursakkoord bevat de nodige GrL punten. Hij was blij dat niet alles is dicht getimmerd. Henk Santing sprak van een ambitieus akkoord gebaseerd op het samenwerken met de raad en de Assenaren. Martin Rasker was blij dat de VVD weer in het college vertegenwoordigd was. Hij wilde samen met de andere partijen iets moois voor Assen neer zetten en goed samenwerken met andere bestuurslagen.

Zaken die de fractie voorzitters als belangrijk betitelden waren onder andere de energietransitie, de binnenstad, het parkeerbeleid, aanpak mantelzorg en armoede en vervangende werkgelegenheid ter vervanging van de NAM arbeidsplaatsen die verdwijnen omdat het gasgebruik gestopt gaat worden. Op details gingen de nieuwe wethouders niet in. Wat het FOC/OutleTT betreft worden de beslissingen van de provincie afgewacht. Over het parkeerbeleid zal met de bewoners en belanghebbende overlegd worden. Naar de verdeling van het geld tussen culturele gebouwen en culturele gebruikers zal onderzoek gedaan worden. De Formule 1 zal het college slechts faciliteren, niet mee financieren.

Conclusie, veel ambitieuze woorden, die hopelijk leiden tot breed gedragen plannen.

Het nieuwe college heeft de volgende portefeuilleverdeling afgesproken.

wethoudersMei2018

Harmke Vlieg (CU), Sociaal domein (jeugd, WMO, zorg en welzijn, armoede); onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt; gezondheid, preventie; verkeer en vervoer; P&O; contacten/accounthouder andere overheden, regiovisie.

Gea Smith (GL), Duurzaamheid en energietransitie; milieu (vergunning en handhaving); bestuurlijke en ambtelijke vernieuwing, deregulering, overheidsparticipatie; Participatiebeleid; cultuur en DNK; antidiscriminatie & minderheden; wonen

Janna Booij (PLOP), ruimtelijke ordening en volkshuisvesting; stadsvernieuwing; monumentenzorg; groen, grijs en openbare werken; Recreatie en toerisme; Sport; gebiedsgericht/wijkbeleid, Mijn buurt Assen; Publieke dienstverlening

Roald Leemrijse (VVD), Financiën; economische zaken; Binnenstad; Werkgelegenheid; TRZ; Grondbedrijf en vastgoed; Evenementen en markten

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*