CDA wil weten wat er bij gaswinning in de Asser bodem gebeurt

De verminderde aardgasproductie in Groningen wil niet zeggen dat alle aardbevingen stoppen. Maar het betekent wel dat het accent van de winning naar andere bronnen wordt verlegd. Zo gaf de minister onlangs toestemming om in de regio Assen/Vries gas op te gaan pompen.

De CDA fractie stelde in een motie dat het oppompen van gas onrust onder de bewoners veroorzaakt. Die onrust kan enigszins ingeperkt worden als men weet wat er in de bodem gebeurt. Of het bijvoorbeeld wel zo heftig is als de media melden. Het plaatsen van zogenaamde trilsensoren geeft informatie over de bodembewegingen. Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe heeft toegezegd te onderzoeken of en hoe het plaatsen van deze sensoren in de provincie mogelijk is.

De CDA fractie vraagt het college, in overleg met de provincie, trilsensoren te plaatsen, die op een centraal punt door de Assenaren kan worden afgelezen.

Bert Homan (VVD) vraagt zich af wat deze informatie toevoegt aan het veiligheidsgevoel van de inwoners. Binnenkort is al deze informatie af te lezen op de KNMI-site. Henk Santing (PLOP) betoogde dat er extra meters geplaats gaan worden. Dus deze motie komt te vroeg. Ook Hans Marskamp (GrL) vond de motie overbodig, omdat deze informatie via de website op te vragen is.

Wethouder Gea Smith zei dat Gedeputeerde Staten na onderzoek hebben geconcludeerd dat het plaatsen van sensoren een gemeentelijke zaak is. Zij las in de motie de wens van de CDA fractie om dat wat er in de bodem gebeurt zichtbaar te maken voor de Assenaren. Er wordt op dit ogenblik hard gewerkt om trilsensoren te plaatsen en de uitkomsten daarvan zichtbaar te maken via de website van het KNMI.

Ronald Witteman (CDA) zegt de ontwikkelingen af te wachten en de motie aan te houden.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.