CDA Assen, nu vol in zetten op de herstructurering van de binnenstad

“Een verstandig besluit van GS om het OutletTT verzoek niet te behandelen,” zegt een tevreden CDA fractievoorzitter Eddy de Korte. Ook is hij van mening dat er tussen het plan van februari jongstleden en het plan uit 2015 geen verschillen zijn. “Het was meer van hetzelfde.”

Schop in de grond     De beslissing van de GS van Drenthe om niet met het voorstel van het college van Assen naar Provinciale Staten te gaan is in lijn met de visie die CDA Assen de afgelopen jaren heeft uitgedragen. Deze beslissing effent nu het pad om vol in te zetten op de herstructurering van de binnenstad. De verlammende werking van een, boven de markt hangende, OutleTT is door de beslissing van GS weggenomen. “Wij rekenen er op dat alle partijen, en met nadruk op alle, nu de ‘schop’ in de grond steken.”  

Toerisme en recreatie     Maar het gaat om meer dan de binnenstad. Er kan nu ook vol gas op de ontwikkeling van toerisme en recreatie in het gebied rondom het TT circuit worden ingezet. “De storende detailhandelfactor OutleTT is gestrand in de provinciale grindbak,” stelt Eddy de Korte vast. De binnenstad en de toeristische recreatieve zone vullend elkaar nu aan en zullen elkaar versterken. “Het CDA juicht dit van harte toe en wil hier graag aan meewerken.”

Leave a comment

Your email address will not be published.


*