Binnenstad Assen wordt de komende jaren op grootse wijze aangepakt

Onder het motto VERNIEUWEN, VERSTERKEN en VERKLEUREN heeft het college een uitvoeringsprogramma voor de jaren 2018 – 2021 gepresenteerd om de Asser binnenstad aan te pakken. Om die plannen te kunnen realiseren wordt er een Reserve Binnenstad (RB) ingesteld. Binnen 3 jaar moet de Asser Binnenstad weer bij de 25 beste binnensteden behoren.

Geld voor de binnenstad     Assen stort 3 miljoen euro in het RB. Het uitvoeringsplan is de basis voor de aanvraag bij het Provinciaal Binnenstadsfonds om het gemeentelijk bedrag te verdubbelen. En vanuit private partijen komt er ook 3 miljoen euro beschikbaar. De komende jaren is er dus minimaal 9 miljoen euro beschikbaar om de binnenstad groots aan te pakken. “Het koopmansplein wordt de kern van de Asser binnenstad,” zegt wethouder Anry Kleine Deters. “De straten moeten uitkomen op het Koopmansplein. En vanuit dit plein een open kijk naar buiten.”

Vernieuwen     Vanuit de omliggende straten moet een “warme entree naar het koopmansplein” ontstaan. Het Koopmanskwartier wordt het nieuwe winkelhart van Assen. Winkelen moet een beleving worden. Over de investeringen en aanpassingen is de gemeente al in gesprek met vastgoedeigenaren. Het doel, meer levendigheid en minder leegstand. Het gaat dus om het creëren van “warme entrees” vanuit het Koopmansplein naar de winkelstraten Mercuriuspassage, Weiersloop/Weierspoort, Kruisstraat, Gedempte Singel, Oudestraat en Ceresstraat. En daarvoor zijn ingrepen in de randen van het huidige Koopmansplein noodzakelijk. Bijvoorbeeld het doorbreken van het Forum en het aanpassen van de gevels van de HEMA.

koopmansplein(2)

Versterken     Het kernwinkelgebied kan versterkt worden door 3 loopjes, die starten en eindigen op het Koopmansplein. De Noordelijke lus: Mercuriuspassage – Ceresplein – Forum. De Oostelijke lus: Oudestraat – Nieuwe Huizen – Gedempte Singel. En De Zuidelijke lus: Kruisstraat – Marktstraat – Weiersloop. Dat betekent ook een aanpak van de openbare ruimte en van de panden. “Bijvoorbeeld het ontmantelen van bestaande gevels zodat de oude gevels weer te zien zijn en historisch Assen weer beleefd kan worden,” zegt wethouder Kleine Deters. In de Oudestraat is een ontwikkeling gaande die door de vastgoedeigenaren en ondernemers in samenwerking met de gemeente van de grond is gekomen. “En die is goed bruikbaar in de andere straten in het kernwinkelgebied,” aldus de wethouder.

Verkleuren    Het verkleuren van de woon-werkstraten rondom het kernwinkelgebied is het verplaatsen van detailhandel naar het kernwinkelgebied. De leeg komende panden zouden omgezet kunnen worden naar nieuwe functies als zakelijke dienstverlening, horeca en wonen. Het gaat om de Collardslaan, Kerkstraat, Weiersstraat, Oude-Molenstraat, Groningerstraat, Rolderstraat, Noordersingel, Singelpassage en Brinkstraat waar verkleuring of transformatie noodzakelijk is. Er is de afgelopen jaren al veel gebeurd in de binnenstad. In 2016/2017 is al 8000 m2 winkel en kantoorruimte omgezet naar functies als wonen en horeca. Het is een ontwikkeling, die gezien de aanvragen de komende jaren doorzet. Ook voor het wonen boven winkels in momenteel veel belangstelling. Deze functieverandering vraagt ook om een andere invulling van de openbare ruimte, een andere inrichting van pleintjes in combinatie met horeca (beleving), aanpassingen aan bestrating en verlichting van de openbare ruimte en waar mogelijk meer groen.

De binnenstad wordt niet kleiner maar wel anders!     Om tot het uitvoeringsplan te komen is met alle belanghebbende gesproken. Wethouder Anry Kleine Deters benadrukt dat voor de verdere uitwerking van de plannen iedereen wordt uitgenodigd mee te praten. Maar voordat aan de uitvoering wordt begonnen, moet de gemeenteraad op 15 februari nog haar mening geven over de plannen en er mee instemmen. En daarna moet de provincie besluiten of Assen in aanmerking komt voor een bijdrage uit het Provinciaal Binnenstadsfonds.

Er is nog een weg te gaan, maar wel een weg met een groots perspectief voor de binnenstad.

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*