Bezuinigingen en lastenverzwaring

Om de begroting 2020 sluitende te maken wordt er bezuinigd en worden er extra inkomsten gegenereerd. Die extra inkomsten moeten opgebracht worden door de Assenaren en de bezoekers van de stad. De OZB en de toeristenbelasting worden namelijk verhoogd. En ten slotte wordt er geld uit de reserves gehaald.

Bezuinigingen     Er wordt op alle fronten bezuinigd. Op het programma “Meedoen in Assen” gaat het om ongeveer 2 miljoen euro. Een bezuiniging die vooral bereikt wordt door preventie. Voorkomen dat mensen aan de kant komen te staan. Aandacht voor en het voorkomen en bestrijden van armoede is daarbij een speerpunt.

Het programma “Aantrekkelijk Assen” wordt gekort met ruim € 500.000. Dit bedrag wordt voornamelijk gevonden door minder geld te besteden aan het onderhoud van de openbare ruimte en het groen. Het programma “Wonen in Assen” moet het doen met bijna 1 miljoen euro minder. De aanstelling van een stadbouwmeester wordt nu binnen de gemeentelijke organisatie opgelost. En het onderhoud van de openbare ruimte zal wat minder intensief zijn.

Extra inkomsten worden dus gevonden in het verhogen van de OZB en de toeristenbelasting. Het verhogen van de OZB zal Assenaren in hun portemonnee treffen. Daar staat voor het jaar 2020 tegenover dat de afvalstoffenheffing en de rioolheffing wat lager uitvallen. De lage stand van de rente betekent per saldo voor de gemeente Assen ook minder uitgaven heeft aan rente op leningen. 

Ongehoorzaam     Het college pakt de financiële problemen ook aan door “gemeentelijke ongehoorzaamheid.” De gemeenten zijn namelijk verplicht om een zogenaamd abonnementstarief eigen bijdrage voor de Wmo in te voeren. Het huidige tarief is gebaseerd op het inkomen. Mensen met de laagste inkomens worden door dit abonnementstarief het hardst getroffen. Het lijkt dus meer een loonmaatregel dan een sociale maatregel. Het abonnementstarief kost de gemeente Assen echter wel 1,5 miljoen euro. Geld dat terecht komt bij veel mensen die het eigenlijk niet nodig hebben. Daarom heeft de gemeente besloten dit abonnementstarief niet in te voeren. Die 1,5 miljoen euro extra uitgaven hoeft dus niet opgehoest te worden. Het is nog onduidelijk hoe Den Haag hierop zal reageren.

Wel voorziet het college dat er de komende jaren een groter beroep zal worden gedaan op de Wmo, omdat mensen langer thuis blijven wonen. Maar dat thuiswonen kan vaak alleen gerealiseerd worden met meer Wmo-hulp.

Greep in de kas     Maar om de begroting sluiten te maken, wordt er wel een beroep gedaan op de reserves. Maar volgens het college voldoet Assen, na deze greep uit de kas, nog steeds aan de wettelijke eisen met betrekking tot de reserves.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.