Begrotingsdebat eindigt in een golf van moties en amendementen (2)

De raadsleden dienden ook zes moties in. Maar na de reactie van de betreffende wethouder werd een aantal van die moties ingetrokken of aangehouden. Uiteindelijk kwamen de moties Global Goals, paragraaf Duurzaamheid, Stadsboerderij in stemming.

Motie Global Goals     Deze motie werd ingediend door GroenLinks. De motie roept de gemeente op zich aan te sluiten bij ‘Gemeenten4GlobalGoals.’ De 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (Global Goals) sluiten goed aan bij het beleid van de gemeente Assen. “Daar komt bij dat de energietransitie, integratie en ongelijkheid en lokale economie onderwerpen zijn met een lokale en internationale dimensie, die samenkomen in de mondiale agenda voor duurzame ontwikkeling,” betoogt Hans Marskamp (GrL). Volgens wethouder Gea Smith is Assen al goed op weg. “We voldoen al aan veel aspecten.” Zij ziet de motie als een ondersteuning van haar beleid. Juist omdat Assen al op veel beleidsterreinen goed bezig is waren er ook fracties die de motie overbodig vonden.

Voor de motie stemden CDA, PvdA, GrL, SP, D66 (17 stemmen) en tegen de motie stemden 50+, PLOP, ChrU en VVD (16 stemmen), zodat de motie werd aangenomen.

Motie paragraaf Duurzaamheid     De fractie van GroenLinks stelt het college voor om in elk raadsvoorstel een paragraaf duurzaamheid op te nemen. Het gaat om alle beleidsterreinen, omdat duurzaamheid alle beleidsterreinen raakt. Bovendien is duurzaamheid een integraal onderdeel van het gemeentelijke beleid. Bert Homan (VVD) vroeg zich af waarom er alleen een paragraaf duurzaamheid zou moeten worden opgenomen. Waarom niet beleidsterreinen als veiligheid, jeugd of economie. Juist het belang voor alle beleidsterreinen was volgens Marskamp de reden voor deze motie. Wethouder Gea Smith zei dat duurzaamheid al een rol speelde bij voorstellen die te maken hadden met leven, wonen en werken.

Omdat alleen PvdA, GrLinks, SP voor de motie stemden werd hij verworpen.

Motie Stadsboerderij    In de begroting 2019 is een bedrag van € 200.000 opgenomen om van de kinderboerderij de Hofstede een stadsboerderij te maken. Sommige fracties waren van mening dat er in en om het duurzaamheidscentrum al voldoende mogelijkheden zijn om inwoners van Assen op een goede wijze voorlichting en educatie te bieden als het gaat om duurzaamheid, natuur en milieu. Bovendien is het rondom Assen nog zo landelijk dat ook daar voldoende mogelijkheden zijn voor inwoners om kennis te maken met boerderijen. Wethouder Gea Smith zag geen kans om alle raadsleden te overtuigen van nut en noodzaak van een stadboerderij als aanvulling op het Duurzaamheidscentrum. De motie droeg het college op om het investeringskrediet van € 200.000 aan te houden, totdat de gemeenteraad op basis van een raadsvoorstel met uitleg van nut en noodzaak het krediet kan vrijgeven.

Tegen de motie stemden GrLinks, ChrU en VVD en de motie werd aangenomen. Zodat het geld voor de stadboerderij voorlopig in de knip blijft.

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.