Begroting 2020, grote problemen maar weinig opwinding!

Om het tekort in 2020 weg te werken heeft het college stevige maatregelen genomen. Meer inkomsten door de verhoging van de OZB met 10% en de verhoging van de toeristenbelasting. De nodige bezuinigingen en de resterende tekorten aan vullen uit de reserves. De gemeenteraad liet het allemaal gelaten over zich heen komen.

De fractie kwamen nauwelijks met nieuwe ideeën. Dat wat ze in de afgelopen maanden te berde hadden gebracht werd herhaald. Een reeks aan losse opmerkingen die het beleid niet veranderen. Mogelijk dat bij de afrondende bespreking aanstaande donderdag 7 november nog verstrekkende moties worden aangenomen. Maar daar zag het niet naar uit.

Henk Linstra maakte gebruik van het recht om in te spreken. Hij hield een vlammend betoog tegen de “absurde verhoging” van de OZB. Een verhoging die veel Assenaren zal treffen in hun portemonnee. Niet alleen de eigenaren van een woning maar ook via de woningcorporaties de huurders. Hij riep het college op “de problemen bij de bron op te lossen, in Den Haag, en niet over de ruggen van Assenaren.” Geen enkel raadslid reageerde op dit betoog.

Bert Wienen (ChrU) stemde in met de opzet van de begroting. Het goede financiële beleid van de afgelopen jaren maakte het nu mogelijk gebruik te maken van de reserves. Het niet invoeren van het abonnementstarief Wmo was volgens Wienen een stevig signaal naar Den Haag “dat de grens was bereikt.” Ook vroeg hij aandacht voor relatie mantelzorgers en het preventiefonds. En hij was blij dat de speel- en ontmoetingsplekken in de wijken aangepakt werden. Ondanks de financiële perikelen wilde hij toch van het college weten hoe het nu zit met de stadbouwmeester. En zoals ieder jaar pleitte Wienen er weer voor om cultureel geld aan te wenden om kinderen in jongeren in aanraking te laten komen met cultuur. Hij wilde van het college een “plan voor gebouwen en cultuur in Assen.”

Hans Marskamp (GrL) zag in de voorliggende uitdagingen nieuwe kansen. De voorliggende begroting was volgens hem een evenwichtig pakket. Ook Marskamp prees het college omdat “het de kop in de wind gooit en weigert het abonnementstarief niet invoert. Hij was blij dat het college investeert in de buurtteams. Hij had graag wat meer geld gezien voor cultuur. Want een goede culturele en sociale omgeving is goed voor het vestigingsklimaat. Duurzaam bouwen kan volgens Marskamp nog stappen maken, door niet langs gebaande paden tewerk te gaan. “Hout- of strobouw” is volgens hem duurzamer dan beton. En het omgekeerd inzamelen van afval is een andere duurzame mogelijkheid. Omgekeerd inzamelen wil zeggen, herbruikbare grondstoffen, zoals groente-, fruit- en tuinafval (GFT), plastic (plastic, blik en drinkpakken), papier en karton aan huis ophalen.

Marskamp riep het college op Arnhem te volgen en lachgas te verbieden. Hij herhaalde de oproep aan het college om zich in Den Haag sterk te maken voor maximaal 100 km/uur op de A28 langs Assen. En het invoeren van een autoloze zondag in september was een ander idee van GroenLinks.

Marin Rasker (VVD) stelde vast dat iedereen zich zorgen maakt. Maar de VVD wil zich richten op de toekomst en vanuit die zorgen “duurzaam verder.” Ook hij prees het college om het niet invoeren van het abonnementstarief Wmo. “In de richting van de rijksoverheid wordt een duidelijke grens getrokken.” Daarnaast schetste Rasker hoe Assen er in 2023 uit zou kunnen zien. Een geslaagde energie transitie, bedrijven willen zich graag vestigen in assen, en winkels worden bevoorraad door een CO2 vrij bevoorradingssysteem. Wat bij Cindy Vorselman (PvdA) de vraag deed opkomen, “maar wat is er nodig omdat allemaal te realiseren?”

Rasker
pleitte voor strakkere kaders voor de indicatiestelling binnen het sociaal
domein. Dat zou moeten uitmonden in een “onafhankelijk orgaan voor
indicatiestelling.”

Conclusie: de coalitiepartijen zijn zeer tevreden over het beleid van het college. Maar er zal toch ook onderhandeld moeten worden over een nieuw college. In de volgende aflevering leest u de opvattingen van de oppositie.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.