Begroting 2020, college weet vragen uit de raad probleemloos te pareren

De raad had tijdens de bespreking van de begroting veel vragen gesteld. Vragen die door het college keurig werden beantwoord. Maar het waren geen vragen die het college in de problemen bracht. Aanstaande donderdag als over de begroting zal worden gestemd zal blijken of de beantwoording door het college voldoende is geweest.

Wethouder Mirjam Pauwels stelde vast dat het college geen meerderheid meer had, maar dat er desondanks op 15 november een begroting ingediend moet worden bij de provincie. Zij vond de naam “onderhandelingsbegroting” [D66] een goede omschrijving. Ook stelde zij vast dat de grenzen bereikt zijn. Alle gemeenten hebben met dezelfde problemen te maken. Het niet invoeren van het abonnementstarief is een daad van verzet tegen Den Haag. “Het tekent de wanhoop van de gemeente, we raken door onze reserves heen!” Er wordt volgens wethouder Pauwels stevig gelobbyd via VNG en VDG om het rijk op andere gedachten te brengen

Er zal dus het komende halfjaar hard gewerkt moeten worden aan een structureel sluitende begroting. Pauwels zei ook geen voorstander te zijn van het halen van geld uit de reserves, maar de omstandigheden dwongen er helaas toe. Er zal dus fundamenteel met elkaar gesproken moeten worden.

Er wordt op dit moment onderhandeld over de toeristenbelasting. Het wordt een mix van maatregelen. De nieuwe tarieven zullen in december door de raad worden vastgesteld.

Om het teveel aan afvalstoffenheffing en rioolheffing volgend jaar uit te betalen is volgend wethouder Pauwels geen goed idee. “Dat levert een jojo-effect op. Spreiding zorgt ervoor dat mensen weten waar ze aan toe zijn.

Het idee van het CDA wees zij resoluut van de hand. Tekorten voorschieten uit de reserves betekent in 2023 geen reserves meer, zelfs negatieve reserves, als je daar al van kunt spreken. En de hoop dat het rijk zijn verantwoordelijkheid gaat nemen lijkt hoogst onwaarschijnlijk. En als het rijk al met geld over de brug komt dan zal dat te laat zijn voor onze reserves.

In de binnenstad van Assen staat de komende tijd veel te gebeuren. De plannen rond het Koopmansplein komen nu in de uitvoeringsfase.

Wethouder Harmke Vlieg zei dat zij haar motivatie vond in “iedereen te laten meedoen.” Daarvoor werkte zij samen met alle organisaties. In het uiterste geval zal de gemeente via het sociaal domein de helpende hand bieden.

Als mensen naar elkaar omkijken, zullen ze minder snel een beroep doen op de overheid. Zij was dan ook blij dat de speel en ontmoetingsplekken de komende tijd gerealiseerd gaan worden. Ontmoeting is de eerste voorwaarde voor wederzijdse hulp.

Met grote ondernemers zijn afspraken gemaakt om hun omgeving schoon te houden. En dat doen zij in ruime mate. Het afdrukken van een kenteken op de verpakking van afhaalvoedsel, daar zal onderzoek naar gedaan worden.

De 100 km/uur op de A28 heeft wethouder Vlieg niet besproken met het ministerie, omdat Assen daar in het verleden al actie voor heeft ondernomen, acht zij dit voldoende bekend. Maar we trekken onmiddellijk aan de bel als we dat nodig achten.

Wethouder Vlieg zei dat het lastig is om op de instroom te sturen. Veel cliënten die in het kader van het Sociaal Domein met de gemeente in aanraking komen, komen daar omdat het Sociaal Domein de laatste optie is. “Er valt dus niet zoveel te selecteren.”

Het abonnementstarief Wmo wordt niet ingevoerd, omdat het huidige systeem werkt zonder klachten. Bovendien is het een goed signaal. Als mensen vlak boven de inkomensgrens in de financiële problemen komen dan zijn daarvoor, binnen de bijstand, oplossingen.

De nieuwe contracten in de jeugdzorg zijn vier-jarig met de mogelijkheid twee maal een jaar te verlengen. Dat geeft de aanbieders de mogelijkheid efficiënter te werken. Ook wordt gewerkt aan een vereenvoudiging van het declaratiesysteem.

Wethouder Vlieg riep alle fracties nogmaals op om in gesprekken met partijgenoten in de 2e Kamer ook duidelijk te maken dat het in de gemeente zo niet langer kan. Een persoonlijk gesprek maakt meer indruk dan een brief van het VNG.

Wethouder Karin Dekker zei dat er hard gewerkt werd aan de cultuurnota en dat ze haar best deed dat te koppelen aan de visie op het culturele vastgoed. Er is op, dit moment contact met alle culturele organisaties. De bezuiniging op KINK wordt uitgesteld tot de zomer 2020. Dat heeft te maken met contracten en met nog doorlopende subsidies. Ook het DNK ontkomt niet aan bezuinigingen. Dat betekent efficiënter werken, dus hetzelfde doen met minder mensen. En minder voorstellingen.

Energie neutraal bouwen dat is nog niet afdwingbaar, maar de wethouder is wel bereid om de bewoners van Kloosterakkers te stimuleren in die richting.

Wethouder Dekker is een voorstander van innovatieve woonconcepten. Er wordt op dit moment een onderzocht waar dat zou kunnen in Assen. Het onderzoek naar basisbanen (motie SP) ligt op dit moment stil. Alle aandacht heeft zich geconcentreerd op de aanvullende bezuinigingen. Maar er is wel contact met Groningen hierover.

Burgemeester Marco Out zei een onderzoek in te stellen naar het lachgas verbod in Arnhem en de mogelijkheden voor, in ieder geval, het TT festival. De camera’s in de Gouverneurstuin beginnen hun vruchten af te werpen, minder overlast. Vorig jaar was in Assen één vuurwerkvrije zone. Dat mogen er meer worden, maar de initiatieven moeten wel uitgaan van de buurtbewoners.

Met de reactie van de burgemeester was de raadsvergadering ten einde. Donderdag 7 november om 19.00 uur wordt de vergadering voortgezet en vallen de besluiten.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.