BEGROTING 2019, veel ambities maar financiële zorgen over Sociaal Domein

Bij de presentatie van de begroting 2019 van de gemeente Assen speelden twee woorden de hoofdrol, AMBITIES en SOCIAAL DOMEIN. De ambities zijn de plannen in het bestuursakkoord. Het Sociaal Domein speelde een overheersende rol omdat er grote tekorten dreigen. Maar het financiële meerjarenperspectief 2020 – 2022 “laat een positief beeld zien” schrijft het college.

Greep uit de vrije reserve     Een opvallend punt in de begroting is om “eenmalig 10 miljoen euro te onttrekken uit de vrije ruimtes in de reserves.”  Geld dat volgens wethouder Roald Leemrijse zal worden aangewend voor het realiseren van de ambities op het terrein van het Sociaal Domein, de Binnenstad en Duurzaamheid, zoals het realiseren van gasvrije wijken.

Programmabegroting 2019

Het Sociaal Domein     De kosten in het Sociaal Domein lopen op. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. In een consulterende raadsvergadering in september werd zelfs gesproken over het invoeren van wachttijden om de kosten te drukken. Mogelijke maatregelen die tot in Den Haag reuring veroorzaakten. Wethouder Harmke Vlieg benadrukt dat de problemen zo groot zijn dat die door de betreffende gemeenten niet zijn op te lossen, tenzij geld wordt weggehaald bij andere beleidsterreinen, “want de zorg moet wel overeind blijven. De wachttijden discussie was de steen in de vijver. Er komt aandacht voor dit probleem, via de VNG en het blad Binnenlandsbestuur, maar ook het ministerie gaat onderzoek doen.”

De ambities     Bij de presentatie van de begroting draaide het vooral om het waarmaken van de ambities zoals verwoord in het bestuursakkoord, “Samen Duurzaam Verder.” Er wordt stevig geïnvesteerd in de woonwijken. Er gaat geld naar “Mijn Buurt Assen” en de wijkteams. Ook de verduurzaming van gebouwen wordt ter hand genomen. Ook wordt er geld vrijgemaakt voor de binnenstad. “samen met de binnenstadsorganisatie Vaart in Assen wordt de door de raad vastgestelde binnenstadsvisie uitgevoerd,” zegt Leemrijse.

Ook aan de marketing van het merk ASSEN zal gewerkt worden. “Dat betekent aandacht voor kunst en cultuur en voor de groei van de economie en werkgelegenheid,” aldus de wethouder. Het college gaat voor een veilige stad met lage criminaliteit en een stevige aanpak van de overlast.

Samen verder       Wethouder Leemrijs betoogt dat er samen met de raad, de bewoners en maatschappelijke organisaties en ondernemers gewerkt gaat worden aan structurele oplossingen.

Op maandag 5 en donderdag 8 november horen we wat de gemeenteraad vindt van deze plannen. 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.