Armoede bij kinderen lastig te bestrijden

Op basis van de statistieken kan worden vastgesteld dat er in Assen ongeveer 1800 kinderen zijn die in armoede leven. De gemeente bereikt daarvan maar ongeveer 500. Het door de raad aangenomen Integraal Beleidsplan Armoede en Schuldhulpverlening moet daar verandering in brengen.

Alle raadsleden waren het er over eens, dat kinderen niet de dupe mogen worden van de financiële problemen van hun ouders. Verschillende fracties deden daarom voorstellen deze kinderen wel te bereiken. Martin Sagel (PvdA) vroeg een grotere inzet van de Buurt- en Wijkteams om de betreffende gezinnen en dus de kinderen te vinden. Wethouder Albert Smit zei dat deze aanpak de volle aandacht heeft en dat er binnenkort een samenwerking van de Buurt- en Wijkteams en het onderwijs ingang gezet wordt om dit probleem aan te pakken. Margreet Boersma (ChrU) pleitte voor een socialere aanpak van de schuldhulpverlening. Lia de Ruiter (PLOP) zei dat financiële achterstand vaak te maken heeft met een gebrekkige opleiding. Zij stelde daarom voor Zaterdagschool te starten, zoals bijvoorbeeld in Den Haag, om die achterstand weg te werken. Roy Kraft van Ermel (CDA) vroeg aandacht voor verborgen armoede. Ook Jan Broekema (SP) was van mening dat er meer kinderen bereikt moesten worden. Hij wilde de reserves van het Sociale Domein aanwenden om voor de betreffende gezinnen de zorgkosten te verlagen. Er ligt daarover nog een aangehouden motie van de SP en CDA.

Niet Integraal                       Inge Eshuis (D66) en Roald Leemrijse (VVD) kozen voor een andere benadering van de problematiek. Inge Eshuis was van mening dat er in dit beleidsplan geen sprake was van een integrale aanpak. De visie op arbeid ontbreekt en er is volgens haar geen visie op een betere samenwerking van de verschillende partijen. Assen werkt samen met andere gemeenten in Gemeenschappelijke Regelingen (G.R.) Eshuis riep de G.R.partners op een nieuwe integrale visie neer te zetten.  Roald Leemrijse was ook van mening dat er te weinig sprake was van een integrale aanpak. En volgens hem ontbreekt de visie op arbeid. Werk is volgens hem de eerste stap in de schuldhulpverlening. “Ik ben ervan overtuigd, dat Geluk begint met werk,” zegt wethouder Albert Smit. Er zijn verschillende kadernota’s. De Kadernota Participatie is voor het beleid om mensen aan het werk te krijgen. En alle organisatie zijn daar hard mee bezig. Wij breken met onze partners schotten af werken aan samenwerken.

Voorkomen, verbinden en Vangnet         Wethouder Albert Smit betoogde dat het beleidsplan is gebaseerd op de uitgangspunten voorkomen, verbinden en vangnet. Het voorkomen gaat uit van de Buurt- en Wijkteams, die gaan samenwerken met het onderwijs. Verbinden streeft een optimale samenwerking na, gebaseerd op heldere afspraken en opdrachten en prestatie-overeenkomsten. Een samenwerking waarin ook het Asser bedrijfsleven een rol speelt, zoals bijvoorbeeld “Assen voor Assen.” Wij willen een vangnet vormen voor hen die niet mee kunnen doen. Daarom hebben we de grens voor deelname verhoogd van 110% tot 120% van het minimum loon. De wethouder zegt dat er ook gewerkt wordt aan een systeem waarbij mensen langdurig licht ondersteund worden om te voorkomen dat ze weer in financiële problemen te raken.

Na een lange discussie werd het voorstel aangenomen met de stemmen van VVD en D66 tegen.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


UA-78147984-1