Applaus voor DNK

De Nieuwe Kolk, heet vanaf 1 januari DNK en is de fusie tussen het theater, de bibliotheek en de bioscoop. Het adviesbureau BMC heeft een evaluatie uitgevoerd. De conclusie is, dat er goed wordt samengewerkt en dat “De organisatie op de goede weg is.” Afgelopen donderdag kon de gemeenteraad haar mening over de evaluatie geven.

Ook de raadsleden waren positief. Het college had aangegeven de financiële aspecten van de evaluatie met de raad te bespreken bij de voorjaarsnota in juli aanstaande. Sjoerd Bakker (GrL) vroeg zich af of het organiseren van zaken in de wijken wel zo verstandig was. Afgelopen jaren waren alle bibliotheek activiteiten immers uit de wijken terug getrokken. Wilfried de Jong (D66) wilde juist meer activiteiten in de wijken om de binding met de bewoners te versterken.  Janna Booij (PLOP) vroeg het college te zoeken naar een geleidelijke structurele oplossing binnen de begroting om de uitputting van de Weiersstraat reserve te kunnen opvangen. Ook Geert-Jan van Halen (PvdA) pleitte daarvoor. Een oproep waar ook Alie Dekker (SP) zich bij aan sloot.

DNK(1)          Bert Wienen (ChrU) zei dat door de goede samenwerking en programmering het maximale uit DNK werd gehaald. Hij riep het college op DNK meer eigen inkomsten en sponsoring te laten realiseren. Tjeert Poelman (CDA) stelde vast dat DNK midden in de Asser samenleving stond en goede verbindingen had met andere culturele partners.

Wethouder Maurice Hoogeveen zei ook blij te zijn met de goede berichten uit de evaluatie. Een paar jaar geleden zag de situatie er ronduit negatief uit. Maar die situatie omgebogen door de stevige inzet van alle DNK medewerkers. Het DNK heeft toegezegd praktisch alle aanbevelingen te zullen overnemen. De aanbevelingen waar DNK moeite mee heeft daarover zullen DNK en college met elkaar in gesprek gaan.

DNK kan ook buiten het gebouw haar culturele meerwaarde bewijzen door in wijken en bij organisaties en in het amateurveld op basis van hun kennis en ervaring ondersteuning te bieden. De Weiersstraatreserve is niet bedoeld om DNK een makkelijke toekomst te bieden zoals de VVD suggereert, maar daarop wordt pas een beroep gedaan “na een goed gesprek met DNK,” zegt wethouder Hoogeveen. En als DNK zwarte cijfers blijft schrijven zal de uitname uit de Weiersstraatreserve ook lager zijn.

Bij de Voorjaarsnota in juli zullen de financiële aspecten van DNK nader besproken worden.

Leave a comment

Your email address will not be published.

*UA-78147984-1